Ngày 18/1/2019, đấu giá các thiết bị chuyên dùng cho phát thanh, truyền hình của Đài PTTH tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản thanh lý của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa - 08 Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa vào ngày 18/1/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Các thiết bị chuyên dùng cho phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thanh lý tại Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 (có phụ lục tài sản kèm theo).

Giá khởi điểm: 2.560.000 đồng (Hai triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng) Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/01 hồ sơ (Năm mươi ngàn đồng)

Tiền đặt trước: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước và đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: từ ngày 07/01/2019 đến 08/01/2019. Khách hàng xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa

- Thời gian bán hồ sơ, thu hồ sơ: từ ngày 04/01/2019 đến ngày 15/01/2019. Trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/01/2019 đến 17/01/2019.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thanh Hóa số: 224704070003371 mở tại Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank).

- Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ ngày 18/01/2019. Địa điểm: tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thanh Hóa

3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ theo quy định trong quy chế đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Trụ sở Hợp khối các ĐVSN tỉnh Thanh Hóa, ĐT: 0237 3859453.