Ngày 18/1/2019, đấu giá 26,4 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/1/2019 do Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM. Địa chỉ: Số 6/5 Phạm Văn Hai, P.2, quận Tân Bình, TP.HCM.

2. Tên người có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh. Số 207 đường 30/4, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tên tài sản bán đấu giá: Cây Cao su thanh lý, chi tiêt như sau:

Tên địa chỉ nơi để tài sản

Diện tích

Số cây

Giá khởi điểm

Lô D7, Đội SX VII, xã Suối Dây, huyện Tân Châu.

26,4 ha

12.220 cây

6.916.520.000 đồng

4. Thời gian/ địa điểm xem tài sản: GHC các ngày trong tuần từ 04/01/2019 đến 16/01/2019 tại Lô D7, Đội sản xuất VII, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh.

5. Thời gian/địa điểm bán/ nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: GHC từ ngày 04/01/2019 đến 16h00, ngày 16/01/2019 tại VP Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 1.380.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng). Thời hạn nộp: Trước 11h00’, ngày 17/01/2019.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức đấu giá lên.

9. Thời gian, địa điểm mở phiếu trả giá: 09h30, ngày 18/01/2019. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV TNXP Tây Ninh.