Ngày 18/11/2019, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2019 do Công an huyện Đắk Hà ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an huyện Đắk Hà. Địa chỉ: số 38 Hùng Vương, Thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước: Loại xe động cơ điezen một xi lanh, trên thân máy có số: 25356160, công thức bánh xe: 4x4; Hệ thống phanh: Thủy lực; Màu sơn: Đỏ; Loại xe tự sản xuất lắp ráp, trên xe có phần thùng tuốt lúa màu xanh.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 07/11/2019 đến ngày 08/11/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho, bãi bảo quản của Công an huyện Đắk Hà.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 14/11 /2019 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 7.300.000đồng (Bảy triệu, ba trăm nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 1.400.000 đồng (Một triệu, bốn trăm nghìn đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 12/11/2019 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/11/2019 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 00761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 14/11/2019.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Bước giá tối thiểu là: 100.000đồng (Một trăm nghìn đồng). Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút, ngày 18/11/2019. Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: Số 40 đường Bùi Xuân Phái, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

  - Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.