Ngày 18/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2019 do Phòng Giao dịch Xuân Lũng – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất số AE008515 do UBND huyện Lâm Thao cấp ngày 28/04/2006, diện tích 200 m2 và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ khu 1A, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Tổ chức có tài sản đấu giá là: Phòng Giao dịch Xuân Lũng – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ. Đ/c: Khu 4, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm: 583.821.000 đồng. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08/11/2019 đến 16/11/2019. Nộp tiền đặt trước theo quy định và hoàn thiện thủ tục tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

Đấu giá hồi: 08h30’, ngày 18/11/2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. LH: 02103 898 179 - 0869 666 102.