Ngày 18/11/2019, đấu giá lô cây Cao su tại tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2019 do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Lô cây Cao su (trên diện tích 42,112ha) của Chi nhánh Nông trường 30/4 thuộc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. Cụ thể như sau:

- Tổng số cây: 18.843 cây;

- Đặc điểm:

+ Cây cao su trồng năm 2001-2003;

+ Vanh bình quân: (50-70) cm; chiều cao vút ngọn bình quân: (9-11)m.

Tổng giá khởi điểm: 4.051.245.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm năm mươi mốt triệu, hai trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

* Giá khởi điểm nêu trên là giá bán cây đứng trọn cả lô trên diện tích 42,112ha, chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có); tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (người mua) phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 810.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản vào ngày 14/11/2019 và ngày 15/11/2019.

5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày thông báo đến ngày 15/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ kèm bản chụp giấy tờ tùy thân (mang theo bản chính để đối chiếu), giấy nộp tiền đặt trước theo quy định; người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 18/11/2019, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Địa chỉ: Số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết./.