Ngày 18/10/2019, đấu giá xe ô tô Toyota Corola tại tỉnh Phú Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt. Địa chỉ: Số 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên. Địa chỉ: Số 02A Điện Biên Phủ, Phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô con 04 chỗ, hiệu Toyota Corola; Biển số: 78B - 0575; Màu xanh; Năm sản xuất 2001.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước và phí mua hồ sơ:

 - Giá khởi điểm: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng).

 - Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng/hồ sơ.

 - Phí mua hồ sơ: 150.000đồng/hồ sơ.

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 08h00, ngày 18/10/2019. Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt. Địa chỉ: Số 391 Nguyễn Huệ, P.7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ: Từ ngày 03/10 đến 16 giờ 00, ngày 15/10/2019 (Trong giờ hành chính). Hạn chốt hồ sơ: 17h00, ngày 15/10/2019. Địa điểm mua và nộp hồ sơ tại:  Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, P.7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

7. Thời gian xem tài sản: Ngày 8, 9/10/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực gián tiếp.

9. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

10. Điều kiện tham gia đấu: Tất cả các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tham gia theo quy định pháp luật.