Ngày 18/10/2019, đấu giá thành phẩm nội thất tồn kho kém phẩm chất tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2019 do Công ty TNHH MTV Chế biến Gỗ Đak Đoa ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Công ty TNHH MTV Chế biến Gỗ Đak Đoa. Địa chỉ: Thôn 2, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

- Tài sản đấu giá: Thành phẩm nội thất tồn kho kém phẩm chất.

- Nơi để tài sản: Thôn 2, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

- Nguồn gốc tài sản: Công ty TNHH MTV Chế biến Gỗ Đak Đoa chuyển giao để bán tài sản.

- Tổng giá khởi điểm: 2.478.261.981 đồng (Hai tỷ bốn trăm bảy mươi tám triệu hai trăm sáu mươi mốt nghìn chín trăm tám mươi mốt đồng).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ, ngày 15/10/2019 (theo giờ hành chính) tại Công ty TNHH MTV Chế biến Gỗ Đak Đoa.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ, ngày 15/10/2019 (theo giờ hành chính) tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng), nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 15/10/2019; tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, tiền đặt trước chuyển vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 18/10/2019 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0269 6250 355 - 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.

BẢNG KÊ CHI TIẾT KÈM THEO THÔNG BÁO

(Số 14/TBĐG-TN ngày 01/10/2019)

Đơn vị tính: Đồng 

Stt

Tên tài sản

Đvt

SL

Giá trị tài sản

Đơn giá

Thành tiền

1

Bàn họp 4,2m

Bộ

01

17.400.000

17.400.000

2

Salon hộp

Bộ

02

4.200.000

8.400.000

3

Bàn hội nghị

Bộ

01

3.420.000

3.420.000

4

Tủ giầy

Cái

09

2.970.000

26.730.000

5

Tủ giầy XD

Cái

01

2.520.000

2.520.000

6

Tủ giầy XD

Cái

01

2.520.000

2.520.000

7

Tủ để mũ bảo hiểm

Cái

01

480.000

480.000

8

Kệ dàn Kompast

Cái

03

6.000.000

18.000.000

9

Kệ dàn Kompast

Cái

01

6.000.000

6.000.000

10

Đôn bàn salon hộp Xoan đào.

Cái

01

810.000

810.000

11

Bàn hội nghị (450 x 1.800 x 750)

Cái

04

1.320.000

5.280.000

12

Bàn hội nghị

Cái

11

1.650.000

18.150.000

13

Bàn hội nghị (500 x 2.400 x 750)

Cái

02

1.800.000

3.600.000

14

Bàn ghế SH.SV 1200

Bộ

100

780.000

78.000.000

15

Bàn giám đốc

Cái

04

5.910.000

23.640.000

16

Bàn làm việc giám đốc 1,8m

Cái

06

4.200.000

25.200.000

17

Bàn làm việc giám đốc 1,6m

Cái

01

4.080.000

4.080.000

18

Bàn phấn Xoan đào

Cái

01

1.410.000

1.410.000

19

Bàn làm việc 1,6 CS

Cái

07

2.190.000

15.330.000

20

Bàn chữ nhật 1,8m

Cái

05

1.800.000

9.000.000

21

Bàn Oval

Cái

01

1.542.000

1.542.000

22

Bàn Oval 2,0m

Cái

03

1.938.000

5.814.000

23

Bàn hội nghị thẳng

Cái

01

1.800.000

1.800.000

24

Bàn hội nghị chỉ bạ

Cái

13

1.500.000

19.500.000

25

Bàn hội nghị yếm dài Xoan đào 01

Cái

19

1.410.000

26.790.000

26

Bàn hội nghị yếm dài Xoan đào 02

Cái

02

1.290.000

2.580.000

27

Bàn hộinghị yếm dài Xoan đào 03

Cái

03

3.840.000

11.520.000

28

Bàn hội nghị yếm dài

Cái

01

1.410.000

1.410.000

29

Bàn cà phê

Cái

02

1.920.000

3.840.000

30

Bàn vi tính

Cái

07

780.000

5.460.000

31

Bàn nước 2,4m

Cái

02

4.500.000

9.000.000

32

Bàn nước

Cái

01

3.510.000

3.510.000

33

Bàn tròn chân xếp

Cái

02

912.000

1.824.000

34

Bàn làm việc 1,6m (750 x 1.600 x 750)

Cái

36

2.820.000

101.520.000

35

Bàn chữ nhật 1,6m

Cái

14

1.386.000

19.404.000

36

Bàn chữ nhật 2,0m

Cái

05

2.124.000

10.620.000

37

Bàn làm việc 1,2m

Cái

08

1.896.000

15.168.000

38

Bàn làm việc 1,4 CS

Cái

18

1.920.000

34.560.000

39

Đôn bàn salon HQ

Cái

12

540.000

6.480.000

40

Salon hộp HN3

Bộ

14

5.214.000

72.996.000

41

Bàn làm việc 1,6m

Cái

01

3.900.000

3.900.000

42

Bàn salon HQ

Cái

16

780.000

12.480.000

43

Bàn chữ nhật ka rô (700 x 1,2)

Cái

02

990.000

1.980.000

44

Bàn chữ nhật ka rô (850 x 1,6)

Cái

03

1.380.000

4.140.000

45

Bàn phấn 01

Cái

01

1.650.000

1.650.000

46

Bàn phấn 02

Cái

02

1.854.000

3.708.000

47

Bục tượng Bác 01

Cái

01

2.010.000

2.010.000

48

Đôn salon Nan thẳng

Cái

08

720.000

5.760.000

49

Đôn đầu giường Ý

Cái

04

804.000

3.216.000

50

Ghế SI 2002

Cái

67

297.000

19.899.000

51

Ghế đầu bò

Cái

1.180

360.000

424.800.000

52

Ghế bông lúa

Cái

171

540.000

92.340.000

53

Ghế salon 1HQ

Cái

32

810.000

25.920.000

54

Ghế đôn chữ nhật Xoan đào

Cái

02

270.000

540.000

55

Ghế 3 salon HQ

Cái

14

1.320.000

18.480.000

56

Ghế 1 salon chạm

Cái

03

1.200.000

3.600.000

57

Ghế bông lúa (cũ)

Cái

05

540.000

2.700.000

58

Ghế hội trường bọc nệm CS

Cái

63

412.020

25.957.260

59

Ghế hội trường bọc nệm

Cái

03

412.020

1.236.060

60

Giường đầu bằng 1,2m

Cái

03

2.860.200

8.580.600

61

Giường đầu bằng 1,4m

Cái

01

3.667.800

3.667.800

62

Giường Morning

Cái

05

3.852.000

19.260.000

63

Giường đuôi bằng Pano

Cái

13

3.217.200

41.823.600

64

Giường đuôi bằng Pano

Cái

01

3.217.200

3.217.200

65

Giường đuôi bằng Pano

Cái

01

3.217.200

3.217.200

66

Giường SBV Xoan đào 01

Cái

01

4.482.000

4.482.000

67

Giường (phẳng)

Cái

03

6.234.000

18.702.000

68

Tủ bếp

Cái

01

25.200.000

25.200.000

69

Khung bằng khen

Cái

56

72.000

4.032.000

70

Kệ ti vi 02

Cái

01

3.240.000

3.240.000

71

Kệ ti vi 1,64m

Cái

03

3.240.000

9.720.000

72

Kệ ti vi (2.000 x 500 x 500)mm

Cái

02

4.026.000

8.052.000

73

Kệ ngăn

Cái

01

1.140.000

1.140.000

74

Kệ ti vi(2.000 x 500 x 630)mm

Cái

11

4.200.000

46.200.000

75

Salon Nan thẳng

Bộ

07

5.520.000

38.640.000

76

Salon chạm

Bộ

01

5.760.000

5.760.000

77

Tủ áo 2 buồng 2 cánh Pano vuông

Cái

02

5.010.000

10.020.000

78

Tủ áo 2 buồng 3 cánh Pano vuông (mới)

Cái

05

5.178.000

25.890.000

79

Tủ áo 2 buồng 3 cánh Pano Veneer Xoan đào

Cái

02

7.200.000

14.400.000

80

Tủ áo 2 buồng 3 cánh cửa thẳng

Cái

04

7.770.000

31.080.000

81

Tủ đầu giường M1

Cái

02

636.000

1.272.000

82

Tủ đầu giường M3

Cái

02

642.000

1.284.000

83

Tủ đầugiường M4

Cái

03

768.000

2.304.000

84

Tủ hồ sơ 3 buồng 2 cánh

Cái

31

5.862.000

181.722.000

85

Tủ hồ sơ 3 buồng

Cái

40

5.862.000

234.480.000

86

Tủ hồ sơ 3 buồng 3 cánh

Cái

06

5.862.000

35.172.000

87

Tủ hồ sơ 2 buồng

Cái

36

4.122.000

148.392.000

88

Tủ kính Xoan đào

Cái

01

2.040.000

2.040.000

89

Tủ ngăn phòng 2,4m

Cái

03

6.780.000

20.340.000

90

Tủ ngăn phòng 2,2m

Cái

05

5.700.000

28.500.000

91

Tủ ngăn phòng 2,7m

Cái

05

7.980.000

39.900.000

92

Tủ ngăn văn phòng

Cái

03

7.980.000

23.940.000

93

Tủ rượu góc

Cái

07

3.600.000

25.200.000

94

Tủ trưng bày lưu niệm

Cái

03

6.600.000

19.800.000

95

Ván sàn cao su

Thanh

1.056

28.674

30.279.744

96

Ván sàn cao su (19 x 90 x 900)

Thanh

241

28.674

6.910.434

97

Ván sàn cao su (19 x 85 x 700)

Thanh

77

21.063

1.621.851

98

Ván sàn cao su (19 x 80 x 900)

Thanh

128

25.488

3.262.464

99

Ván sàn cao su (19 x 80 x 850)

Thanh

94

24.072

2.262.768

100

Kệ trang trí

Cái

08

3.870.000

30.960.000

101

Bàn lãnh đạo

Cái

01

14.400.000

14.400.000

102

Bàn lãnh đạo 01

Cái

01

5.400.000

5.400.000

103

Bàn lãnh đạo 02

Cái

03

4.290.000

12.870.000

Tổng cộng

2.478.261.981