Ngày 18/10/2019, đấu giá tàu Hải Thắng 18 và tàu biển Minh Công 68 tại TP. Hải Phòng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2019 do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá 02 tài sản sau:

- Tài sản 01: 01 tàu Hải Thắng 18, đóng năm 2016; Số IMO/hô hiệu: IMO9632181/XVUD9; Trọng tải toàn phần: 5242,80 MT theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số: HP-GEN-002269-2 cấp ngày 15/02/2017. Giá khởi điểm: 55.884.411.000 đồng - Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế GTGT. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 6.000.000.000 đồng.

- Tài sản 02: 01 tàu biển Minh Công 68, đóng năm 2010; Hô hiệu/Số IMO: 3WOF/9556430; Trọng tải toàn phần: 5.251 MT theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số VN-3148-VT cấp ngày 05/07/2010. Giá khởi điểm: 39.811.000.000 đồng - Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế VAT. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 5.000.000.000 đồng.

Hình thức đấu giá của 02 tài sản nêu trên: Bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá tài sản 01, 02: Từ ngày 08/10/2019 đến 17 giờ 00, ngày 15/10/2019 trong giờ hành chính tại trung tâm.

Thời gian xem tài sản 01, 02: Ngày 10/10/2019, ngày 11/10/2019 trong giờ hành chính.

Địa chỉ xem tài sản 01, 02: Theo chỉ dẫn của chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên (Đăng ký xem tài sản khi mua hồ sơ đấu giá).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 15/10/2019, ngày 16/10/2019 và ngày 17/10/2019 trong giờ hành chính.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tài sản 01 từ 09 giờ 30 phút, ngày 18/10/2019; Tài sản 02 từ 15 giờ 30 phút, ngày 18/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng. Đ/c: Số 112 Đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (0225).3678680 hoặc 0936.930.494 (Đ/c Hải thụ lý).