Ngày 18/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2019 do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gò Công ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 199B, tỉnh lộ 862, thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gò Công, địa chỉ: số 09 Đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản bán đấu giá: Bán đấu giá Quyền sử dụng đất gồm 29 thửa đất. Cụ thể như sau:

- 20 thửa đất (từ thửa 433 đến 452) tọa lạc tại khu phố 1, Phường 5 (thuộc đường vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao Phường 5), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

STT

Số thửa

Tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Mục đích sử dụng

Thời hạn sử dụng đất

Địa chỉ

1

433

4

107,0

ODT

Lâu dài

Phường 5

2

434

4

96,7

ODT

Lâu dài

Phường 5

3

435

4

93,3

ODT

Lâu dài

Phường 5

4

436

4

89,8

ODT

Lâu dài

Phường 5

5

437

4

86,0

ODT

Lâu dài

Phường 5

6

438

4

82,6

ODT

Lâu dài

Phường 5

7

439

4

79,0

ODT

Lâu dài

Phường 5

8

440

4

75,9

ODT

Lâu dài

Phường 5

9

441

4

73,5

ODT

Lâu dài

Phường 5

10

442

4

75,2

ODT

Lâu dài

Phường 5

11

443

4

78,1

ODT

Lâu dài

Phường 5

12

444

4

80,8

ODT

Lâu dài

Phường 5

13

445

4

83,4

ODT

Lâu dài

Phường 5

14

446

4

86,0

ODT

Lâu dài

Phường 5

15

447

4

88,7

ODT

Lâu dài

Phường 5

16

448

4

90,7

ODT

Lâu dài

Phường 5

17

449

4

91,6

ODT

Lâu dài

Phường 5

18

450

4

91,8

ODT

Lâu dài

Phường 5

19

451

4

100,8

ODT

Lâu dài

Phường 5

20

452

4

105,0

ODT

Lâu dài

Phường 5

- 09 thửa đất (từ thửa 453 đến 461) tọa lạc tại khu phố 1, Phường 5 (thuộc đường vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao Phường 5), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

STT

Số thửa

Tờ bản đồ

Diện tích(m2)

Mục đích sử dụng

Thời hạn sử dụng đất

Địa chỉ

1

453

4

109,8

ODT

Lâu dài

Phường 5

2

454

4

109.3

ODT

Lâu dài

Phường 5

3

455

4

108.2

ODT

Lâu dài

Phường 5

4

456

4

107.3

ODT

Lâu dài

Phường 5

5

457

4

106.9

ODT

Lâu dài

Phường 5

6

458

4

106.3

ODT

Lâu dài

Phường 5

7

459

4

105.6

ODT

Lâu dài

Phường 5

8

460

4

105

ODT

Lâu dài

Phường 5

9

461

4

98.6

ODT

Lâu dài

Phường 5

Mục đích sử dụng đất: OĐT, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

Hiện trạng: Nền đất trống, ranh giới ổn định không tranh chấp.

Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2.2. Nơi có Tài sản: Khu phố 1, Phường 5 , thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

- Thời gian đấu giá: Từ ngày 17 đến ngày 18/10/2019. Cụ thể như sau:

+ Vào lúc 08giờ ngày 17 tháng 10 năm 2019 các thửa đất từ thửa 433 đến 447 tọa lạc tại khu phố 1, phường 5 (thuộc đường vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường 5), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

+ Vào lúc 08 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2019 các thửa đất từ thửa 448 đến 452 tọa lạc tại khu phố 1, phường 5 (thuộc đường vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường 5), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang và các thửa từ 453 đến 461 tọa lạc tại khu phố 1, Phường 5 (thuộc đường vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao Phường 5), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Địa điểm đấu giá: Trung tâm văn hoá- TT phường 5, thị xã Gò Công.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 01, ngày 02/10/2019

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản

Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công và liên hệ Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gò Công sẽ có người hướng dẫn.

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

6.1. Giá khởi điểm:

- Đối với 20 thửa đất (từ thửa 433 đến 452) tọa lạc tại khu phố 1, Phường 5 (thuộc đường vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao Phường 5), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

 

STT

Số thửa

Tờ bản đồ

Mục đích sử dụng

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm củathửa đất
(đồng)

1

433

4

ODT

107,00

5.892.000

630.444.000

2

434

4

ODT

96,70

5.892.000

569.756.400

3

435

4

ODT

93,30

5.892.000

549.723.600

4

436

4

ODT

89,80

5.892.000

529.101.600

5

437

4

ODT

86,00

5.892.000

506.712.000

6

438

4

ODT

82,60

5.892.000

486.679.200

7

439

4

ODT

79,00

5.892.000

465.468.000

8

440

4

ODT

75,90

5.892.000

447.202.800

9

441

4

ODT

73,50

5.892.000

433.062.000

10

442

4

ODT

75,20

5.892.000

443.078.400

11

443

4

ODT

78,10

5.892.000

460.165.200

12

444

4

ODT

80,80

5.892.000

476.073.600

13

445

4

ODT

83,40

5.892.000

491.392.800

14

446

4

ODT

86,00

5.892.000

506.712.000

15

447

4

ODT

88,70

5.892.000

522.620.400

16

448

4

ODT

90,70

5.892.000

534.404.400

17

449

4

ODT

91,60

5.892.000

539.707.200

18

450

4

ODT

91,80

5.892.000

540.885.600

19

451

4

ODT

100,80

5.892.000

593.913.600

20

452

4

ODT

105,00

7.070.000

742.350.000

Tổng cộng

10.469.452.800

- Đối với 09 thửa đất (từ thửa 453 đến 461) tọa lạc tại khu phố 1, Phường 5 (thuộc đường vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao Phường 5), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

STT

Số thửa

Tờ bản đồ

Mục đích sử dụng

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm của

thửa đất
(đồng)

1

453

4

ODT

109,80

5.428.000

595.994.400

2

454

4

ODT

109,30

5.428.000

593.280.400

3

455

4

ODT

108,20

5.428.000

587.309.600

4

456

4

ODT

107,30

5.428.000

582.424.400

5

457

4

ODT

106,90

5.428.000

580.253.200

6

458

4

ODT

106,30

5.428.000

576.996.400

7

459

4

ODT

105,60

5.428.000

573.196.800

8

460

4

ODT

105,00

5.428.000

569.940.000

9

461

4

ODT

98,60

5.428.000

535.200.800

Tổng cộng

5.194.596.000

6.2. Bước giá:

- Bước giá giữa hai vòng đấu:

+ Đối với 20 thửa đất (từ thửa 433 đến 452) tọa lạc tại khu phố 1, phường 5 (thuộc đường vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường 5), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang: 30.000.000 đồng/bước.

+ Đối với 09 thửa đất (từ thửa 453 đến 461) tọa lạc tại khu phố 1, phường 5 (thuộc đường vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường 5), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang: 30.000.000 đồng/bước.

- Bước giá trong cùng một vòng đấu: 5.000.000 đồng/ bước:

+ Đối với 20 thửa đất (từ thửa 433 đến 452) tọa lạc tại khu phố 1, phường 5 (thuộc đường vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường 5), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Người trả giá sau phải trả cao hơn người trả liền kề trước đó ít nhất là 5.000.000 đồng.

+ Đối với 09 thửa đất (từ thửa 453 đến 461) tọa lạc tại khu phố 1, phường 5 (thuộc đường vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường 5), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Người trả giá sau phải trả cao hơn người trả liền kề trước đó ít nhất là 5.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 20% so với giá khởi điểm.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ đối với tài sản có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng; 500.000 đồng/hồ sơ đối với tài sản có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 18/9 đến 17h ngày 14/10/2019 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện thị xã Gò Công hoặc Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 95 Nguyễn văn Côn phường 3, thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian nộp tiền đặt trước:

+ Nộp vào ngày 14/10/2019 đối với các thửa đất từ thửa 433 đến 447 tọa lạc tại khu phố 1, phường 5 (thuộc đường vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường 5), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang (trong giờ hành chính theo giấy báo có của Ngân hàng). Nộp vào số TK Công ty 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

+ Nộp vào ngày 15/10/2019 đối với các thửa đất từ thửa 448 đến 452 tọa lạc tại khu phố 1, phường 5 (thuộc đường vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường 5), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang và các thửa 453 đến 461 tọa lạc tại khu phố 1, Phường 5 (thuộc đường vào Trung tâm Văn hóa – Thể thao Phường 5), thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang ( trong giờ hành chính theo giấy báo có của Ngân hàng). Nộp vào số TK Công ty 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

- Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người trên cùng một thửa đất. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên giấy phép kinh doanh nhiều tổ chức thì chỉ được đăng ký 01 tổ chức trên cùng một thửa đất.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Nộp bản photo giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (trường hợp không có công chứng, chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền thì phải được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

+ Đối với tổ chức: Phải còn đang hoạt động. Nộp photo chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền thì phải được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

Ghi chú:

+ Người tham gia đấu giá phải là đối tượng được quyền tham gia đấu giá và thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định pháp luật về đất đai. Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định pháp luật về đất đai và không được khiếu nại nếu không đáp ứng điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định pháp luật về đất đai.

+ Người trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chịu tất cả các chi phí liên quan đến việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, chịu thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật .

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ: Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 0944040252