Ngày 18/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Tư vấn Đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất Bảo Lộc ủy quyền vào ngày 18/10/2018 như sau:

1. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt).

2. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN: Trung tâm Tư vấn Đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất Bảo Lộc (Số 02 Hồng Bàng, P. 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

3. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: 03 lô đất; Mục đích sử dụng: Đất ở; Thời hạn sử dụng lâu dài tại khu quy hoạch dân cư khu phố 7 phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc.

Tài sản 01: Lô A6.17 khu A6 thuộc khu quy hoạch dân cư khu phố 7, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc; diện tích: 258,18 m2;

Tài sản 02: Lô A9.01 khu A9 thuộc khu quy hoạch dân cư khu phố 7, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc; diện tích: 249,34 m2;

Tài sản 03: Lô A9.40 khu A9 thuộc khu quy hoạch dân cư khu phố 7, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc; diện tích: 297,68 m2;

- Giá khởi điểm tài sản đấu giá:

Giá khởi điểm tài sản 01: 625.828.000 đồng (Sáu trăm hai mươi lăm triệu, tám trăm hai mươi tám ngàn đồng).

Giá khởi điểm tài sản 02: 604.400.000 đồng (Sáu trăm lẻ bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng)

Giá khởi điểm tài sản 03: 721.576.000 đồng (Bảy trăm hai mươi mốt triệu, năm trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ; THAM KHẢO HỒ SƠ ĐẤU GIÁ.

4.1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày 11/10/2018 đến ngày 12/10/2018, khách hàng liên hệ với Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn xem tài sản đấu giá tại Phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

4.2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THAM KHẢO HỒ SƠ ĐẤU GIÁ: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày11/10/2018 đến ngày 12/10/2018, khách hàng liên hệ với Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (hẻm 151 Hà Giang, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) (trong giờ hành chính) để được tham khảo hồ sơ đấu giá.

5. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 15/10/2018 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (hẻm 151 Hà Giang, phường 1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ đối.

- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Kể từ ngày 15/10/2018 đến ngày 16/10/2018 người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 05 00 39 69 85 68 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Lâm Đồng (Ngân hàng Sacombank).

6. TIỀN ĐẶT TRƯỚC: 10% giá khởi điểm của từng thửa đất.

7. THỜI HẠN BÁN HỒ SƠ VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến ngày 15/10/2018 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (hẻm 151 Hà Giang, phường 1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

8. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

9. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 18/10/2018 tại trụ sở Trung tâm Tư vấn Đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất Tp. Bảo Lộc (Số 02 Hồng Bàng, P. 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

10. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên./.