Ngày 18/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do UBND xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia ủy quyền vào ngày 18/10/2018 như sau: