Ngày 18/10/2018, đấu giá 16,910 m3 gỗ xẻ tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tây nguyên Kon Tum thông báo đấu giá cho thuê tài sản do Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai, huyện Ia H’Drai,  tỉnh Kon Tum ủy quyền vào ngày 18/10/2018 như sau: