Ngày 18/10/2018, đấu giá 10,534 m3 gỗ xẻ tại Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tây nguyên Kon Tum thông báo đấu giá cho thuê tài sản do Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai ủy quyền vào ngày 18/10/2018 như sau: