Ngày 18/01/2019, đấu giá vật liệu thanh lý công trình tại tỉnh Bạc Liêu

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/01/2019 do Phòng Tài Chính – Kế Hoạch thành phố Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính – Kế Hoạch thành phố Bạc Liêu.

Địa chỉ: số 106, đường Bà Triệu, Khóm 4, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá:

Số vật liệu thanh lý công trình, vật kiến trúc 02 phòng học trệt (phòng thực hành hóa) thuộc dãy 04 phòng chức năng của trường THCS Trần Văn Ơn, Phường 8, thành phố Bạc Liêu. Cụ thể như sau: Bitton 29m3, gỗ 0,512m3, tol thiếc 167,4m2, sắt 244kg, cửa: cửa đi 01 cánh (0,8mx2,2m) 02 bộ, cửa đi 02 cánh (1,2mx2,1m) 02 bộ, cửa sổ khung sắt (0,7mx2m) 02 bộ, trần la phong 148,8m2.

Tại Trường THCS Trần Văn Ơn, số 339, đường 23/8, Khóm 3, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4. Giá khởi điểm: 13.709.720 đồng

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 02/01/2019 đến 17 giờ ngày 15/01/2019 tại nơi tài sản tọa lạc, Trường THCS Trần Văn Ơn, số 339, đường 23/8, Khóm 3, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: 1.370.972 đồng nộp ngày 15; 16; 17/01/2019.

7. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 02/01/2019 đến 17 giờ ngày 15/01/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá) tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 18/01/2019.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.