Ngày 18/01/2019, đấu giá thanh lý tài sản 02 thang máy đã qua sử dụng tại TPHCM

(BĐT) - Hội trường Thống Nhất thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/01/2019 như sau:

Giá khởi điểm: 44.000.000 đồng (Bốn mươi bốn triệu đồng).

Thời gian phát, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 14/01/2019 đến 14 giờ 00, ngày 18/01/2019.

Tiền ký quỹ: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ chào giá và ký quỹ: Hạn chót là trước 14 giờ 00, ngày 18/01/2019 tại Phòng Kế hoạch tài vụ, địa chỉ: Số 106 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. Hồ sơ chào giá gồm:

- Phiếu chào giá (theo mẫu).

- Bản sao photocoppy CMND/ Hộ chiếu của người đăng ký tham gia đấu giá; Giấy giới thiệu của người ủy quyền và CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác).

Mở thư chào giá công khai vào lúc: 14 giờ 05 phút, ngày 18/01/2019 tại Phòng Quản trị - Hội trường Thống Nhất. Địa chỉ: Số 106 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 080.85073 - 080.85088.