Ngày 18/01/2019, đấu giá quyền sử dụng 10 ô đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức đấu giá vào ngày 18/01/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá (chi tiết trong hồ sơ đấu giá): Quyền sử dụng 10 ô đất ở đô thị tại phường Tân Dân và phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì.

- Diện tích: 248,0 ÷ 380,0 m2. Giá khởi điểm: 12.600.000 ÷ 23.600.000 đồng/ m2.

- Tiền đặt trước từ: 700.000.000 ÷ 1.300.000.000 đồng/ ô đất.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ. Đ/c: Đường Nguyễn Tất Thành, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h30, ngày 15/1/2019 các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp đủ tiền đặt trước, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tti sản Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu từ 8h00’, ngày 18/01/2019 (thứ Sáu) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. ĐT: 0210 3842215; Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0210 3812680.