Ngày 17/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2019 do Sở Công Thương Tiền Giang ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Tài sản đấu giá của Sở Công Thương Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 1A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để thực hiện Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ, kết hợp nhà ở thương mại.

1.1. Thông tin thửa đất, tài sản đấu giá:

1.1.1. Danh mục loại đất

Khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 27.402,4 m2, trong đó:

- Đất quy hoạch công trình thương mại, dịch vụ: 4.251,1 m2;

- Đất quy hoạch xây dựng nhà ở thương mại: 12.999,4 m2;

- Đất sử dụng mục đích công cộng: 10.151,9 m2 (gồm: đất cây xanh: 475,7m2; đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật: 9.676,2 m2).

1.1.2. Vị trí

Thửa đất đấu giá tọa lạc tại số 1A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang:

- Phía Đông: giáp đường Hùng Vương;

- Phía Tây: giáp khu dân cư hiện hữu;

- Phía Nam: giáp đường Thủ Khoa Huân;

- Phía Bắc: giáp đường Lê Đại Hành.

1.1.3. Tài sản gắn liền với đất

Theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản của Nhà thiếu nhi (cũ).

1.2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất khi đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:

1.2.1. Đối với đất thương mại dịch vụ:

- Mục đích sử dụng đất: xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ (TMD).

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

1.2.2. Đối với đất xây dựng nhà ở thương mại:

- Mục đích sử dụng đất: Xây dựng nhà ở thương mại (ODT).

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất cho Nhà đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai; đối với người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì sở hữu ổn định lâu dài theo quy định của Luật Đất đai.

1.2.3. Đối với đất công cộng (cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật): Phần đất này không thực hiện đấu giá, Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm hoàn chỉnh đầu tư xây dựng cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng dự án được duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và bàn giao cho Nhà nước quản lý.

1.3. Thông tin về Quy hoạch: Nhà đầu tư trúng đấu giá phải lập thủ tục đầu tư xây dựng, triển khai dự án theo quy hoạch tổng mặt bằng dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, kết hợp nhà ở thương mại đã được Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho phê duyệt tại Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 19/6/2019.

Nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu thêm các thông tin về quy hoạch, vị trí thửa đất, … thì liên hệ Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang để được cung cấp.

1.4. Tiến độ thực hiện dự án: Đơn vị tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết về tiến độ triển khai và hoàn thành dự án trong vòng 18 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.5. Nơi có tài sản đấu giá: số 1A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

2.1. Thời gian xem tài sản: Ngày 29/8/2019 và ngày 30/8/2019 (trong giờ hành chính), tài sản do Sở Công Thương Tiền Giang quản lý, Sở Công Thương Tiền Giang thống nhất không giao tài sản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Sở Công Thương Tiền Giang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hướng dẫn người tham gia đấu giá xem tài sản. Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

2.2. Địa điểm xem tài sản: số 1A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

3.1. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 16/9/2019.

3.2. Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 486.548.047.000 đồng (Bốn trăm tám mươi sáu tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu, không trăm bốn mươi bảy ngàn đồng), trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất: 469.489.596.000 đồng

+ Giá trị đất nhà ở thương mại: 372.132.857.000 đồng

+ Giá trị đất thương mại dịch vụ: 97.356.739.000 đồng

- Giá trị tài sản gắn liền trên đất: 17.058.451.000 đồng

Ghi chú: Giá trị trên bao gồm giá trị Quyền sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh diện tích 12.999,4 m2 và giá trị thuê Quyền sử dụng đất thương mại - dịch vụ diện tích 4.251.1 m2 trả tiền một lần tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

5.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000đồng/hồ sơ (Ba triệu đồng/hồ sơ), khoản tiền này không được hoàn trả lại. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn lại tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

5.2. Tiền đặt trước: Khoản tiền đặt trước phải nộp khi đăng ký tham gia đấu giá bằng 20% giá khởi điểm.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản tạm giữ của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang, số tài khoản 71010001114422.

Nội dung: Nộp tiền đặt trước đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 1A đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Thời gian nộp tiền đặt trước: người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

* Ghi chú:

- Các tổ chức kinh tế không mua hồ sơ, không đăng ký tham gia đấu giá đúng thời gian theo quy định và hồ sơ xét duyệt không đủ điều kiện thì không được nộp tiền đặt trước.

- Người tham gia đấu giá khi nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, phải nộp lại giấy nộp tiền trên cho Trung tâm để Trung tâm ra phiếu thu giao cho người tham gia đấu giá.

- Khi kết thúc cuộc đấu giá người tham gia đấu giá phải nộp lại phiếu thu trên cho Trung tâm để Trung tâm hoàn trả tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá. Đối với người trúng đấu giá Trung tâm sẽ chuyển tiền đặt trước đó vào ngân sách nhà nước.

6. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 16/9/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá:

7.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư lĩnh vực thực hiện dự án, có đủ năng lực về kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

7.2. Điều kiện về năng lực tài chính, kinh nghiệm của người tham gia đấu giá, về cam kết tiến độ triển khai dự án:

Người tham gia đấu giá phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

- Người tham gia đấu giá phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh liên quan đến đầu tư, kinh doanh bất động sản và vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

- Đối với tổ chức nước ngoài khi tham gia đấu giá phải mở tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, các hoạt động liên quan đến việc tham gia đấu giá phải thông qua tài khoản này.

- Người tham gia đấu giá chứng minh đã có kinh nghiệm là chủ đầu tư tổ hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở thương mại, cụ thể đã hoàn thành đầu tư xây dựng và quản lý ít nhất 03 dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở thương mại (công trình Trung tâm thương mại có quy mô 10.000m2 sàn trở lên và công trình nhà ở thương mại có quy mô từ 10.000m2 sàn trở lên) (khi nộp hồ sơ, Nhà đầu tư cung cấp các tài liệu chứng minh nội dung này thông qua Giấy phép xây dựng công trình và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng).

- Người tham gia đấu giá phải có tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh, đủ năng lực để thực hiện dự án, cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm liên tiếp 2015, 2016, 2017 phải có lãi, không có lỗ lũy kế (khi nộp hồ sơ, Nhà đầu tư cung cấp báo cáo tài chính có kiểm toán 03 năm 2015, 2016, 2017 để chứng minh đáp ứng nội dung này).

- Người tham gia đấu giá phải lập Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư phù hợp với mục đích là xây dựng trung tâm thương mại, nhà ở thương mại, đồng thời gửi kèm khái toán tổng mức đầu tư với tổng mức đầu tư đề xuất dự kiến tối thiểu 500 tỷ đồng.

- Chứng minh vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá để thực thiện dự án thể hiện tại báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2017 không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đề xuất nêu trên (nếu không đáp ứng thì hồ sơ không hợp lệ).

- Phần vốn còn lại 80% tổng mức đầu tư của dự án được người tham gia đấu giá chứng minh thông qua 01 trong 02 phương án sau:

+ Nguồn vốn tự có của người tham gia đấu giá được chứng minh bằng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2017;

+ Hoặc nguồn vốn từ hợp tác đầu tư được chứng minh thông qua văn bản ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư, đồng thời mỗi nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn tự có của mình; hoặc văn bản xác nhận vay vốn hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước với mục đích thực hiện Dự án này.

- Người tham gia đấu giá thực hiện dự án này không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Mỗi tổ chức chỉ được 01 đơn vị tham gia đấu giá; có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty hoặc Tập đoàn hoặc Công ty mẹ và Công ty con thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên danh với một bên góp vốn trong liên danh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có cam kết triển khai và hoàn thành dự án theo Quy hoạch và tiến độ được quy định tại Khoản 1.3, 1.4 Mục 1 của Thông báo này.

7.3. Đối tượng không được tham gia đấu giá:

- Các đối tượng không được tham gia đấu giá theo Luật Đấu giá tài sản.

- Các đối tượng không có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 7.1, 7.2 Mục 7 của Thông báo này.

7.4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và cam kết tiến độ triển khai dự án theo quy định tại Khoản 1.4 Mục 1 của Thông báo này.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

- Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư, kèm bảng khái toán tổng mức đầu tư dự án, trong đó nêu rõ các nội dung về quy mô, tổng mức đầu tư và tiến độ dự án.

- Hồ sơ kinh nghiệm là chủ đầu tư tổ hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở thương mại, cụ thể đã hoàn thành đầu tư xây dựng và quản lý ít nhất 03 dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở thương mại (công trình Trung tâm thương mại có quy mô 10.000m2 sàn trở lên và công trình nhà ở thương mại có quy mô từ 10.000m2 sàn trở lên) (khi nộp hồ sơ, Nhà đầu tư cung cấp các tài liệu chứng minh nội dung này thông qua Giấy phép xây dựng công trình và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng).

- Báo cáo tài chính có kiểm toán các năm 2015, 2016, 2017.

- Chứng minh vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá để thực thiện dự án thể hiện tại báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2017 không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đề xuất nêu trên.

- Chứng minh phần vốn còn lại 80% tổng mức đầu tư của dự án, nhà đầu tư chứng minh thông qua 01 trong 02 phương án sau:

+ Nguồn vốn tự có của nhà đầu tư được chứng minh bằng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2017;

+ Hoặc nguồn vốn từ hợp tác đầu tư được chứng minh thông qua văn bản ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư của các nhà đầu tư, đồng thời mỗi nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn tự có của mình; hoặc văn bản xác nhận vay vốn hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước với mục đích thực hiện Dự án này.

- Người được tổ chức ủy quyền tham gia đấu giá phải có văn bản ủy quyền theo quy định.

Thành phần hồ sơ phải có đóng dấu pháp nhân của nhà đầu tư. Hồ sơ phải đóng thùng có niêm phong; bên ngoài thùng ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của nhà đầu tư và ghi tên từng thành phần hồ sơ bên trong.

7.5. Xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan lựa chọn hồ sơ tham gia đấu giá trên cơ sở các quy định tại Khoản 7.1, 7.2 Mục 7 của Thông báo này.

- Thời gian xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá: lúc 08 giờ ngày 17/9/2019.

- Địa điểm xét duyệt hồ sơ: Tại Sở Công Thương Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Việc tổ chức xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá được thực hiện trong điều kiện bảo mật và được lập biên bản, các thành phần tham dự phải ký tên xác nhận nội dung biên bản và được lưu trữ trong hồ sơ đấu giá. Thông báo công khai danh sách những tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham đấu giá tại Sở Công Thương, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Hồ sơ xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá, danh sách các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá và danh sách các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá được bảo quản theo chế độ Mật.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 08 giờ 00 ngày 19 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, số 17 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại 0273 3873 269 hoặc Sở Công Thương Tiền Giang, số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại 0273 3878 795 để biết thêm chi tiết.