Ngày 17/9/2019, đấu giá cho thuê lắp biển quảng cáo tại tỉnh Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Khánh Hòa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2019 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3829213.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm văn hóa – Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 09 Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

3.1. Tài sản đấu giá: Cho thuê vị trí để lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. Thời hạn thuê: từ 04 - 05 năm (tùy vị trí).

Bao gồm:

- Tp. Nha Trang: Bảng quảng cáo tấm nhỏ: 32 vị trí; Hộp đèn: 11 vị trí.

- Thành phố Cam Ranh: Màn hình quảng cáo: 4 vị trí; Bảng quảng cáo tấm nhỏ: 2 vị trí; Hộp đèn: 57 vị trí.

- Thị xã Ninh Hòa: Hộp đèn: 35 vị trí.

- Huyện Vạn Ninh: Hộp đèn: 40 vị trí.

- Huyện Cam Lâm: Bảng quảng cáo tấm lớn: 11 vị trí; Màn hình quảng cáo: 2 vị trí; Hộp đèn: 39 vị trí.

- Huyện Diên Khánh: Hộp đèn: 21 vị trí; Bảng quảng cáo tấm nhỏ: 25 vị trí.

(Theo Bảng vị trí lắp đặt phương tiện quảng cáo kèm theo)

3.2. Giá khởi điểm: Từ 11.520.000 đồng/năm đến 1.781.760.000 đồng/năm (tùy vị trí, số lượng, loại phương tiện quảng cáo và số năm cho thuê).

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm: phí đào, lấp lòng đường, hè phố để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật (thi công lắp đặt phương tiện quảng cáo); lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định của cấp có thẩm quyền và các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan. (Theo Bảng kê chi tiết tài sản đấu giá kèm theo)

4. Xem tài sản đấu giá, tham khảo hồ sơ và giấy tờ, tài liệu liên quan: Người tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản tại nơi có bất động sản; được tham khảo hồ sơ và giấy tờ, tài liệu liên quan. Thời gian: Từ ngày 29/8/2019 đến ngày 12/9/2019 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/8/2019 đến ngày 12/9/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: (Theo Bảng kê chi tiết tài sản đấu giá kèm theo)

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/8/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/9/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 12/9/2019, 13/9/2019 và 16/9/2019. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm, hạn chót đến ngày 16/9/2019.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

7.6. Đối tượng được thuê vị trí để lặp đặt phương tiện quảng cáo phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người quảng cáo hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo theo quy định tại Điều 12, 13 của Luật Quảng cáo;

- Thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng thuê vị trí để lắp đặt phương tiện quảng cáo đã ký kết khi trúng đấu giá;

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động quảng cáo và các văn bản hiện hành khác của pháp luật có liên quan;

- Phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước khi lắp đặt phương tiện quảng cáo và tiền thuê vị trí theo quy định;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 17/9/2019 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện Hợp đồng cho thuê tài sản.

- Việc nộp tiền thuê vị trí được thực hiện theo từng năm và hoàn thành trong Quý I hàng năm, trường hợp được thuê trong năm thì nộp tiền thuê cho thời gian còn lại trong năm đó.

- Hợp đồng cho thuê tài sản được ký kết giữa Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa và người được quyền thuê tài sản.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà – 77 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại (0258) 3829213./.

Ngày 17/9/2019, đấu giá cho thuê lắp biển quảng cáo tại tỉnh Khánh Hòa - ảnh 1
Ngày 17/9/2019, đấu giá cho thuê lắp biển quảng cáo tại tỉnh Khánh Hòa - ảnh 2
Ngày 17/9/2019, đấu giá cho thuê lắp biển quảng cáo tại tỉnh Khánh Hòa - ảnh 3
Ngày 17/9/2019, đấu giá cho thuê lắp biển quảng cáo tại tỉnh Khánh Hòa - ảnh 4
Ngày 17/9/2019, đấu giá cho thuê lắp biển quảng cáo tại tỉnh Khánh Hòa - ảnh 5
Ngày 17/9/2019, đấu giá cho thuê lắp biển quảng cáo tại tỉnh Khánh Hòa - ảnh 6
Ngày 17/9/2019, đấu giá cho thuê lắp biển quảng cáo tại tỉnh Khánh Hòa - ảnh 7
Ngày 17/9/2019, đấu giá cho thuê lắp biển quảng cáo tại tỉnh Khánh Hòa - ảnh 8
 
Ngày 17/9/2019, đấu giá cho thuê lắp biển quảng cáo tại tỉnh Khánh Hòa - ảnh 9
Ngày 17/9/2019, đấu giá cho thuê lắp biển quảng cáo tại tỉnh Khánh Hòa - ảnh 10
Ngày 17/9/2019, đấu giá cho thuê lắp biển quảng cáo tại tỉnh Khánh Hòa - ảnh 11
Ngày 17/9/2019, đấu giá cho thuê lắp biển quảng cáo tại tỉnh Khánh Hòa - ảnh 12