Ngày 17/9/2018, đấu giá 2 xe ô tô DAEWOO MATIZ SE tại Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản ngày 17/9/2018 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, số: 60 Trần Phú, Tp.Pleiku, Gia Lai.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

3. Tài sản bán đấu giá: 02 xe ô tô con DAEWOO MATIZ SE đã qua sử dụng trong đó:

- 01 xe ô tô con DAEWOO MATIZ SE, biển kiểm soát 81K-8532, năm sản xuất 2003; Giá khởi điểm: 36.360.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng);

- 01 xe ô tô con DAEWOO MATIZ SE, biển kiểm soát 81K-9033, năm sản xuất 2003. Giá khởi điểm: 32.200.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng).

4. Tổng giá khởi điểm bán đấu giá: 68.560.000 đồng. (Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ cho 02 xe.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 30/08/2018. Tại Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai (trong giờ hành chính).

8. Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/08/2018 đến 16 giờ ngày 14/09/2018 (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

10. Ngày tổ chúc bán đấu giá: Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 17/09/2018.

11. Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

12. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức đấu giá lên.

13. Địa điểm bán hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.