Ngày 17/8/2019, đấu giá quyền sử dụng 14 ô đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/8/2019 do Hội đồng xử lý đấu giá Quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hội đồng xử lý đấu giá Quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn - Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh - Địa chỉ: Tổ 8, phố Tân Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá: Gồm 14 ô đất ở tại Khu Dớn, xã Tân Minh, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: Từ 111,9m2 đến 219,3m2.

- Giá khởi điểm: 700.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: Từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng/ô.

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/ bộ.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm đăng ký, mua và nộp hồ sơ: Mua hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 16h00 ngày 14/08/2019 tại phòng tài chính – kế hoạch UBND huyện Thanh Sơn, UBND xã Tân Minh hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh. Nộp hồ sơ tại phòng tài chính – kế hoạch UBND huyện Thanh Sơn đến hết 16h00 ngày 14/08/2019 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu kín nhiều vòng trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm xem đất trên thực địa: Ngày 05/08/2019 đến hết 16h00 ngày 06/08/2019 (trong giờ hành chính)

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 14/08/2019 đến hết 16h00 ngày 16/08/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 2715201005346 của Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh tại Agribank – CN Thanh Sơn.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00 phút ngày 17/08/2019 tại Hội trường UBND xã Tân Minh, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Công ty theo địa chỉ trên. ĐT: 0934.44.38.38.

 

DANH SÁCH, DIỆN TÍCH, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

Dự án: Khu Dớn, xã Tân Minh, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Phiên đấu giá: 08h00 phút ngày17/08/2019

Địa điểm đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Tân Minh

STT

Tên ô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm(đồng/ô)

Tiền đặt trước (đồng/ô)

Tiền hồ sơ (đồng/ô)

Tổng

2.317,80

1.622.460.000

1

Ô đất số 03

209,50

700.000

146.650.000

21.000.000

100.000

2

Ô đất số 19

121,30

700.000

84.910.000

15.000.000

100.000

3

Ô đất số 20

111,90

700.000

78.330.000

15.000.000

100.000

4

Ô đất số 21

121,60

700.000

85.120.000

15.000.000

100.000

5

Ô đất số 22

131,30

700.000

91.910.000

15.000.000

100.000

6

Ô đất số 23

141,10

700.000

98.770.000

15.000.000

100.000

7

Ô đất số 24

151,00

700.000

105.700.000

21.000.000

100.000

8

Ô đất số 25

160,70

700.000

112.490.000

21.000.000

100.000

9

Ô đất số 26

170,50

700.000

119.350.000

21.000.000

100.000

10

Ôđất số 27

180,30

700.000

126.210.000

21.000.000

100.000

11

Ô đất số 28

190,00

700.000

133.000.000

21.000.000

100.000

12

Ô đất số 29

199,80

700.000

139.860.000

21.000.000

100.000

13

Ô đất số 30

209,50

700.000

146.650.000

21.000.000

100.000

14

Ô đất số31

219,30

700.000

153.510.000

30.000.000

100.000