Ngày 17/6/2019, đấu giá xe ô tô thanh lý tại tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Tài sản nhà nước thanh lý Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) là: 01 xe ô tô 05 chỗ, nhãn hiệu Ford Laser LX, sản xuất và đưa vào sử dụng năm 2003, xuất xứ Việt Nam; Biển số đăng ký 36B- 3068; Số máy: ZM677344; Số khung: JS7XXXSRNLSP04271.

Tài sản 2: Tài sản nhà nước thanh lý của Tỉnh ủy Thanh Hóa (Địa chỉ: 04 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) là: 01 xe ô tô 08 chỗ nhãn hiệu Mitsubishi Jolie; sản xuất và đưa vào sử dụng năm 2005; Biển kiểm soát: 36B – 1081; Nước sản xuất: Việt Nam; Số khung: VB2W51001645; Số máy: 4G63RZ05215.

2. Giá khởi điểm:

- Tài sản 1: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

- Tài sản 2: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/ 1 hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng /01 hồ sơ).

- Tiền đặt trước:

- Tài sản 1 là: 14.000.000 đồng/ 01 hồ sơ (Mười bốn triệu đồng).

- Tài sản 2 là: 10.000.000 đồng/01 hồ sơ (Mười triệu đồng).

  - Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước và đấu giá:

- Thời gian xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản: từ ngày 10/06/2019 đến ngày 11/06/2019 tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa (đối với tài sản 1) và tại Tỉnh ủy Thanh Hóa (đối với tài sản 2)

- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu hồ sơ: Từ ngày 05/06/2019 đến ngày 14/06/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/06/2019 đến ngày 14/06/2019.

- Thời gian đấu giá:

- Tài sản 1 là: 08 giờ ngày 17/06/2019;

- Tài sản 2 là: 14 giờ ngày 17/06/2019;

- Địa điểm đấu giá: Tại hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định trong quy chế đấu giá và tiền đặt trước vào tài khoản của TTDV Đấu giá tài sản Thanh Hóa số TK: 224704070006789 mở tại NH TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank). Sau đó nộp lại giấy chuyển tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp không giới hạn số vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.