Ngày 17/6/2019, đấu giá quyền khai thác Nghêu thịt tại tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2019 do Ban Quản lý Cồn bãi huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau: