Ngày 17/6/2019, đấu giá lô 11,857 m3 gỗ các loại tại tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2019 do Hạt kiểm lâm huyện Krông Bông ủy quyền như sau: