Ngày 17/6/2019, đấu giá gỗ keo cây đứng tại tỉnh Lâm Đồng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2019 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm ủy quyền như sau:

1. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

2. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm (Tổ 16, TT. Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

3. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Lô gỗ keo cây đứng, chỉ tiêu khai thác trắng rừng trồng năm 2019, cụ thể như sau: 

TT

Địa điểm khai thác

Diện tích khai thác

(ha)

Khối lượng

khai thác

(m3)

1

Tiểu khu 404: Lô a1.2; a2; a3.1; K9 – xã Lộc Lâm

15,88

999,688

2

Tiểu khu 448: Lô a2; K6– TT Lộc Thắng

6,24

336,044

3

3,24

170,494

TỔNG CỘNG

25,36

1.506,226

* Giá khởi điểm để đấu giá cây đứng: 1.285.700.000 đồng (Một tỷ hai trăm tám mươi lăm triệu bảy trăm nghìn đồng).

* Nơi có tài sản: Tại các địa điểm khai thác nêu trên.

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Trong 02 ngày (11 và 12/6/2019) trong giờ hành chính, khách hàng có nhu cầu xem tài sản vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng để được hướng dẫn xem tài sản.

5. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 14/6/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (trong giờ hành chính).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12 đến 14/6/2019 người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản được cung cấp khi nộp hồ sơ đấu giá.

- Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng/01 hồ sơ đăng ký.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép khai thác, chế biến gỗ đủ điều kiện theo Luật đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

6. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 17/6/2019 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

7. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên với số vòng bỏ phiếu không hạn chế.

8. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC:

- Tại Tiểu khu 448 (Lô a2; K6) có 0,12 ha là sinh cảnh dễ bị tổn thương đã xác định trong Phương án QLRBV theo FSC (bãi đá ngập nước) không tác động.

- Tổ chức, doanh nghiệp trúng đấu giá bên cạnh việc phải tuân thủ các quy định của Luật Đấu giá còn phải tuân thủ về thời hạn hoàn thành và chấm dứt hoạt động khai thác trước ngày 30/7/2019; đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, khai thác tác động thấp; quy trình xử lý rác thải; quy trình lán trại… theo các nguyên tắc quản lý rừng bền vững của FSC.