Ngày 17/5/2019, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Bình Định

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/5/2019 do Cục thuế tỉnh Bình Định ủy quyền như sau: