Ngày 17/5/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước tại thành phố Hải Phòng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) thông báo tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước, đấu giá theo thủ tục rút gọn được quy định tại mục a, Khoản 01, Điều 53 Luật đấu giá tài sản vào ngày 17/5/2019 như sau:

Lô hàng móc chìa khóa bằng kim loại hình tròn, có treo hình viên kẹo, hình chuông và hình con vật.

- Giá khởi điểm của tài sản: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng); Giá khởi điểm nêu trên không bao gồm thuế VAT 10%.

- Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Bước giá: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng).

(Bước giá là phần chênh lệch giữa giá trả lần sau cao hơn giá trả lần liền kề trước đó, bước giá được áp dụng trong trường hợp có nhiều người trả giá cao nhất bằng nhau và có nhu cầu đấu giá tiếp).

- Tiền bán hồ sơ: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo thủ tục rút gọn;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Người có tài sản đấu giá: Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 02 đường Trần Hoàn, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao, nếu là tổ chức);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

*) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

**) Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 13/5/2019 đến 17 giờ ngày 15/5/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 14/5/2019 và ngày 15/5/2019 trong giờ hành chính.

- Địa chỉ xem tài sản: Kho vi phạm hành chính Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 02 đường Trần Hoàn, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 14 + 15 +16/5/2019 trong giờ hành chính.

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 17/5/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 09369.304.94 (đ/c: Hải).