Ngày 17/4/2019, đấu giá tài sản hư hỏng kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 01, 02, 03/2019 – Lô 2 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá tài sản Đông Nam Á thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 17/04/2019 do Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH (Đ/c: Số 35

Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM).

Tài sản: Các tài sản hư hỏng kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 01, 02, 03/2019 – Lô 2 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TNHH (gồm dây cáp điện, MBT, VTTB khác các loại).

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):

- HM 4 Đ1/2019 (51 danh mục): 3.242.000.000 đồng (Ba tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu đồng).

- HM 5 Đ1/2019 (45 danh mục): 2.888.000.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu đồng).

- HM 6 Đ1/2019 (58 danh mục): 3.965.000.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

- HM 5 Đ2/2019 (309 danh mục): 3.329.000.000  đồng (Ba tỷ, ba trăm hai mươi chín triệu đồng).

- HM 6 Đ2/2019 (331 danh mục): 3.376.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

- HM 7 Đ2/2019 (308 danh mục): 3.335.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu đồng).

- HM 8 Đ2/2019 (318 danh mục): 3.350.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).

- HM 2 Đ3/2019 (03 danh mục): 4.928.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm hai mươi tám triệu đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 01 bộ sao y trong thời hạn 03 tháng các loại giấy tờ sau:

- Đối với HM 4, 5, 6 Đ1/2019: Giấy chứng nhận ĐKKD;

- Đối với HM 5, 6, 7, 8 Đ2/2019 và HM 2 Đ3/2019:

(i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(ii) Giấy phép xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH);

(iii) Giấy phép vận chuyển CTNH của khách hàng hoặc của đơn vị liên kết với khách hàng.

Đồng thời, khách hàng phải có cam kết về công suất cho phép Công ty xử lý CTNH cho từng loại, mã CTNH; công suất xử lý CTNH còn lại phải đảm bảo đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá.

Việc vận chuyển tài sản có thành phần chứa CTNH từ kho chứa tài sản bán đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của khách hàng phải đảm bảo theo đúng qui định pháp luật về môi trường.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế, xử lý chất thải và lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/03/2019 đến 16h00’, ngày 11/04/2019.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền đặt trước 10% so với giá khởi điểm + Phí tham gia đấu giá.

Thời gian xem tài sản: Ngày 08/04/2019 và ngày 09/04/2019 tại Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM. Địa chỉ: Số A7/II – A12/II, A18/II – A23/II đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/04/2019 đến 11h00’, ngày 12/04/2019.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h00’, ngày 17/04/2019 (thứ Tư).

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng chi nhánh Công ty CP Đấu giá Việt Nam. Đ/c: Số 108 Hoa Cúc, P.7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT: 028 3517 4055.