Ngày 17/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/3/2019 như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá (Chi tiết trong hồ sơ đấu giá): Quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

- Vị trí 1: Khu Gò Lâm khu 6, xã Tứ Mỹ gồm 10 ô đất

Diện tích từ: 179,60 ÷ 293,80m2. - Giá khởi điểm: 1.600.000 ÷ 1.800.000 đồng/m2.

Tiền đặt trước: 60.000.000đồng/ô đất. Tiền bán hồ sơ: 200.000đồng/hồ sơ

- Vị trí 2: Khu Má Cao xã Hương Nha gồm 02 ô đất

Diện tích từ: 170,30 ÷ 178,5m2. - Giá khởi điểm: 450.000 đồng/m2.

Tiền đặt trước: 15.000.000đồng/ô đất. Tiền bán hồ sơ: 100.000đồng/hồ sơ

- Vị trí 3: Khu 6 (Chân Chim) xã Thượng Nông gồm 06 ô đất

Diện tích từ: 160,0 ÷ 209,8m2. - Giá khởi điểm: 700.000 đồng/m2.

Tiền đặt trước: 20.000.000đồng/ô đất. Tiền bán hồ sơ: 100.000đồng/hồ sơ

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Đ/c: TT Hưng Hóa, Tam Nông, Phú Thọ).

3. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h30 ngày 14/03/2019 tại UBND xã Tứ Mỹ, UBND xã Hương Nha, UBND Thượng Nông, Phòng TC-KH huyện Tam Nông.

4. Xem tài sản ngày 11/03/2019 và 12/03/2019 (Trong giờ hành chính) tại vị trí tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h30 ngày 14/03/2019, các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp đủ tiền đặt trước, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND xã Tứ Mỹ, UBND xã Hương Nha, UBND Thượng Nông, Phòng TC-KH huyện Tam Nông.

6. Nộp tiền đặt trước: Ngày 13, 14 và 15/03/2019 nộp tiền vào tài khoản số 2714201001967 mở tại Agribank Tam Nông của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

7. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín (không hạn chế số vòng) trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá: 8h00’ ngày 17/03/2019 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND xã Tứ Mỹ.

* Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Tho (ĐT: 0210 3842215)

- Phòng TC-KH huyện Tam Nông, UBND xã Tứ Mỹ, Hương Nha, Thượng Nông