Ngày 17/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 40 thửa đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/3/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch. Địa chỉ: Tầng 2 - Trụ sở Chính quyền huyện Quảng Trạch, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 40 thửa đất ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Diện tích 147,7m2/thửa đến 373,3m2/thửa; Giá khởi điểm từ 31.000.000 đồng/thửa đến 772.500.000 đồng/thửa. (Danh sách tài sản)

Diện tích đất, vị trí, giá khởi điểm của từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch và tại trụ sở UBND xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu trả giá 01 vòng duy nhất) theo phương thức trả giá lên.

5. Tiền đặt trước:

- Nộp 6.000.000 đồng/01 thửa đất đăng ký đối với thửa đất có giá khởi điểm dưới 100.000.000 đồng.

- Nộp 20.000.000 đồng/01 thửa đất đăng ký đối với thửa đất có giá khởi điểm từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.

- Nộp 40.000.000 đồng/01 thửa đất đăng ký đối với thửa đất có giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

- Nộp 100.000.000 đồng/01 thửa đất đăng ký đối với thửa đất có giá khởi điểm từ 500.000.000 đồng trở lên.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Nộp 100.000 đồng/01 thửa đất đăng ký đối với thửa đất có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống.

- Nộp 200.000 đồng/01 thửa đất đăng ký đối với thửa đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

- Nộp 500.000 đồng/01 thửa đất đăng ký đối với thửa đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành tốt pháp luật đất đai và Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở UBND xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình có các điều kiện sau: Có đơn xin tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định; cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá. Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Mỗi hộ gia đình chỉ được cử 01 cá nhân tham gia đấu giá cho 01 thửa đất đăng ký, không hạn chế số thửa đất đăng ký tham gia đấu giá. Không uỷ quyền cho nhau đăng ký và tham gia đấu giá trong cùng 01 lô đất.

8. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/02/2019 đến 16h30’ ngày 14/3/2019 tại trụ sở UBND xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/3/2019 đến 16h30’ ngày 14/3/2019. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 12/3/2019 đến 16h30’ ngày 14/3/2019 tại trụ sở UBND xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 08h00’ ngày 17/3/2019 tại trụ sở UBND xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, điện thoại 0232.3516333 và UBND xã Quảng Phương./.