Ngày 1/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện An Phú, tỉnh An Giang

(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 01 tháng 07 năm 2019, tại Doanh nghiệp đấu giá TN An Giang tổ chức đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Phú, địa chỉ: ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang ủy quyền đấu giá, như sau:

1) Tài sản đấu giá:

* Khu đất 1: Tại các kios của khu dân cư xã Khánh An, huyện An Phú gồm các thửa đất số: 177, 178, 179, 180, 181, 182, tờ bản đồ số 14, diện tích mổi thửa: 108 m2 (một trăm lẻ tám mét vuông).Riêng thửa đất số: 183 diện tích 107,7 m2 (một trăm lẻ bảy phết bảy mét vuông).

- Vị trí đất: xã Khánh An, huyện An Phú, có tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía đông giáp: đất ở;

+ Phía bắc giáp: đường số 8 cụm dân cư trung tâm xã Khánh An;

+ Phía tây giáp: đất ở;

+ Phía nam giáp: đất ở.

- Tổng diện tích khu đất: 755,7m2 (gồm bảy nền nhà linh hoạt tại khu dân cư Trung tâm xã Khánh An).

- Hạ tầng kỹ thuật:

- Loại đất: ONT (ở nông thôn); Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

- Tài sản gắn liền với đất: không có.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất (từng thửa) để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Khu đất 2: Văn phòng ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú:

- Vị trí đất: ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, diện tích: 19,8 m2 (mười chín phết tám mét vuông), thửa đất số 15, tờ bản đồ số 07, có tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía đông giáp: đất của ông Đặng Văn Chiến;

+ Phía bắc giáp: đất của ông Hồ Phú Yên;

+ Phía tây giáp: đường liên xã;

+ Phía nam giáp: đất của ông Hồ Phú Yên.

- Hạ tầng kỹ thuật: giáp với đường liên xã.

- Loại đất: ONT (ở nông thôn); Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

- Tài sản gắn liền với đất: không có.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất

2) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường, và kiến trúc.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai tại địa phương và nội dung công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

Giá khởi điểm Khu đất 1: 80.784.000 đồng (tám mươi triệu bảy trăm tám mươi bốn ngàn đồng)trên một thửa đất. Riêng thửa đất 183 giá khởi điểm: 80.559.600 đồng (tám mươi triệu năm trăm năm mươi chín ngàn sáu trăm đồng);

Giá khởi điểm Khu đất 2: 4.554.000 đồng (bốn triệu năm trăm năm mươi bốn ngàn đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 20/05/2019 đến 10 giờ ngày 21/06/2019 tại xã Khánh An và xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 10 giờ ngày 27/06/2019 tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang (trong giờ hành chính).

- Giá bán một hồ sơ tham gia đấu giá từ 50.000 đổng (năm mươi ngàn đồng) đến 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng).

- Tiền đặt trước 20% trên giá khởi điểm của Khu đất 1 = 16.150.000 đồng (mười sáu triệu một trăm năm mươi ngàn đồng).

- Tiền đặt trước 20% trên giá khởi điểm của Khu đất 2 = 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên cao hơn giá khởi điểm.

Mọi chi tiết liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang - số 42 đường số 7 khu Tây Đại học An Giang, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Điện thoại số: 0296 3 555533./.