Ngày 17/12/2018, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Long An

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tân An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2018 do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An ủy quyền như sau: