Ngày 17/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2018 do Ban QLDA xây dựng Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long ủy quyền như sau: