Ngày 17/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau: