Ngày 17/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 28 thửa đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 28 thửa đất tại Đường Lê Vụ, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Mục đích sử dụng đất: Đất ở. Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Tổng giá khởi điểm: 63.448.000.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ, bốn trăm bốn mươi tám triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 14/12/2018 tại các thửa đất đấu giá.

6. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 453.000.000 đồng/ thửa.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00, ngày 14/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản;

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản đến Trung tâm để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm giấy tờ tùy thân.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17/12/2018, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

9. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa không quá 03 vòng).

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

* Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.