Ngày 17/12/2018, đấu giá LPG Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) chuẩn bị tổ chức chào giá cạnh tranh để lựa chọn khách hàng tham gia mua LPG Dung Quất năm 2019 được sản xuất tại Nhà máy LD Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, BSR kính mời Quý khách hàng tham gia đấu giá LPG Dung Quất theo kế hoạch vào ngày 17/12/2018 như sau:

Hình thức đấu giá: Chào giá cạnh tranh.

Khách hàng sẽ được mua một bộ Hồ sơ mời đấu giá LPG Dung Quất với giá 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng) tại Phòng 401 - Ban Kinh doanh. ĐT: 02553 825825 – Ext: 8740, Trụ sở BSR, số 208 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian bán Hồ sơ mời đấu giá: Từ ngày 12/12/2018 đến trước 14 giờ 15 phút, ngày 17/12/2018 (trong giờ làm việc hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào đấu giá: 14 giờ 15 phút, ngày 17/12/2018.

Hồ sơ chào đấu giá phải kèm theo bảo đảm dự đấu giá trị giá 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng) phải được gửi đến BSR trước 14 giờ 15 phút, ngày 17/12/2018.

Hồ sơ chào đấu giá được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 17/12/2018 tại Trụ sở BSR, số 208 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn kính mời đại diện khách hàng quan tâm đến mua hồ sơ và tham dự lễ mở đấu giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.