Ngày 17/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình ủy quyền như sau: