Ngày 17/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng ủy quyền như sau: