Ngày 17/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản ngày 17/11/2018 do UBND huyện Yên Lập ủy quyền như sau:     

Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Lập. Địa chỉ: TT. Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’, ngày 17/11/2018 tại Hội trường UBND xã Thượng Long.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 19 ô đất ở tại vị trí khu Tân Tiến, xã Thượng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Diện tích: 143,0 m2 ÷ 233,23 m2.

4. Giá khởi điểm: 750.000 đ/ m2 ÷ 1.300.000 đ/ m2. Tiền đặt trước:  34.900.000 đ/ ô đất ÷ 58.900.000 đ/ô đất.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/10/2018 đến ngày 14/11/2018 (Trong giờ hành chính) khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016, đủ điều kiện tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định, làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND xã Thượng Long.

* Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ.

ĐT: 02103.842.215; Phòng Tư pháp huyện Yên Lập; UBND xã Thượng Long (Trong giờ hành chính).