Ngày 17/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 68 lô đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2018 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau: