Ngày 17/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 225 thửa đất tại quận Hà Đông, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông ủy quyền như sau:

1.       Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Số 2 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội (Trung tâm).

2.       Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông. Số 4 Hoàng Văn Thụ, Hà Đông, Hà Nội.

3.       Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 08 giờ 00, ngày 17/11/2018 tại số 4 Hoàng Văn Thụ, Hà Đông, Hà Nội.

4.       Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

          Quyền sử dụng đất ở đối với 225 thửa đất tại các nhóm 1, 2, 3, khu đấu giá xứ Đồng Bo, Đồng Chúc, Cửa Cầu, Đồng Men (Khu B), phường Phú Lương, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội gồm:

-        37 thửa đất nhóm 1 ký hiệu từ LK01-04 đến LK01-12; LK07-01; từ LK07-19 đến LK07-31; từ LK08-03 đến LK08-16. Diện tích từ 50 m2 đến 76,9 m2. Giá khởi điểm: 26.500.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đ /thửa đất.

-        63 thửa đất nhóm 2 ký hiệu LK01-13, LK01-14; từ LK02-13 đến LK02-17; từ LK03-13 đến LK03-17; từ LK04-12 đến LK04-15; từ LK05A-01 đến LK05A-04; từ LK05A-12 đến LK05A-18; từ LK05B-01 đến LK05B-05; từ LK05B-16 đến LK-05B-25; từ LK06-05 đến LK06-19; LK07-02, LK07-03; LK08-01, LK08-02, LK08-17, LK08-18. Diện tích từ 50 m2 đến 85,4  m2. Giá khởi điểm: 23.000.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa đất.

-        125 thửa đất nhóm 3 ký hiệu từ LK01-01 đến LK01-03; từ LK01-15 đến LK01-21; từ LK02-01 đến LK02-12; từ LK02-18 đến LK02-24; từ LK03-01 đến LK03-12; từ LK03-18 đến LK03-24; từ LK04-01 đến LK04-11; từ LK04-16 đến LK04-22; từ LK5A-05 đến LK5A-11; từ LK5B-06 đến LK5B-15; từ LK06-01 đến LK06-04; từ LK06-20 đến LK-06-30; từ LK07-04 đến LK07-18; từ LK08-19 đến LK08-30. Diện tích từ 50 m2 đến 63,7 m2. Giá khởi điểm: 19.200.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa đất.

5.       Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp hoặc gửi bằng thư đảm bảo tới Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông. Địa chỉ: Số 4 Hoàng Văn Thụ, Hà Đông, Hà Nội từ ngày 26/10/2018 đến 17 giờ 00, ngày 15/11/2018.

6.       Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai, đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.