Ngày 17/10/2019, đấu giá xe ô tô Toyota Corolla tại tỉnh Nam Định

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Hậu thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2019 do Văn phòng HĐND và UBND huyện Hải Hậu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Hậu. Địa chỉ: Số 134, khu 1, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

2. Người có tài sản đấu giá: Văn phòng HĐND và UBND huyện Hải Hậu. Địa chỉ: Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

  3. Tài sản đấu giá: Đấu giá 01 xe ô tô là tài sản công của Văn phòng HĐND và UBND huyện Hải Hậu, chi tiết cụ thể:

- Nhãn hiệu, số loại: Toyota Corolla

- Biển kiểm soát: 18B-7839

- Nước sản xuất: Việt Nam

- Năm sản xuất: 2005

- Năm đưa vào sử dụng: 2006

- Số chỗ ngồi: 05 chỗ

- Số km đã sử dụng: Trên 250.000 km

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 580.750.000 đồng, giá trị còn lại: 0 đồng.

4. Giá khởi điểm tài sản: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng)

Lưu ý: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật.

5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản công tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Hải Hậu.

6. Xem tài sản đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Hậu phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện Hải Hậu tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản và xem các giấy tờ liên quan đến tài sản vào ngày 09/10/2019 và ngày 10/10/2019. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng kí với Công ty trước ngày 08/10/2019.

7. Bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng kí tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Hải Hậu – Khu 1, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

- Từ ngày thông báo đến hết 16h 30’ngày 14/10/2019 (trong giờ hành chính): Bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng)/ 1 hồ sơ.

- Ngày 14/10/2019, ngày 15/10/2019, và trước 16h ngày 16/10/2019. Thu tiền đặt trước: 4.500.000 đồng. (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng)

Khách hàng nộp tiền đặt trước trực tiếp tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hải Hậu.

Công ty đấu giá hợp danh Hải Hậu sẽ trả lại tiền đặt trước cho khách hàng tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Công ty sẽ trả vào tài khoản/ số CMTND của quý khách hàng đã đăng ký trong đơn tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Hậu. Khu 1, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

-Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Số vòng trả giá không hạn chế.

-Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

10. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Điều kiện tham gia đấu giá: Những đối tượng không thuộc trường hợp không được đăng kí tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

Nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ;

Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo quy định của Thông báo và quy chế;

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có giấy ủy quyền hợp lệ).

  Chú ý: Không được ủy quyền cho người có tên trong danh sách tham gia đấu giá.

Cách thức tham gia đấu giá

- Khách hàng đăng kí tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo Thông báo và Quy chế của Công ty ban hành.

- Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

+Đơn đăng kí tham gia đấu giá (bản chính);

+01 bản Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu đối (bản photo công chứng);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp ủy quyền;

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Hậu. Số 134, khu 1, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Điện thoại: 0886 238 999 (trong giờ hành chính).