Ngày 17/10/2019, đấu giá vật liệu thanh lý công trình tại tỉnh Bạc Liêu

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2019 do Phòng Tài Chính – Kế Hoạch TP Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính – Kế Hoạch TP Bạc Liêu. Địa chỉ: số 106, đường Bà Triệu, Khóm 4, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: Số vật liệu thanh lý công trình: Trụ sở Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Bạc Liêu. Tại Trụ sở Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Bạc Liêu, số 546, đường Võ Thị Sáu, Khóm 1, Phường 3, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Cụ thể như sau: Bitton, Sắt, gỗ, tol thiếc giả ngói, cửa đi kính khung nhôm, cửa đi sắt kéo, trần la phông. Hàng rào bao quanh trụ sở Trung tâm Văn hóa – Thể thao: hàng rào lưới B40, cổng hàng rào khung sắt lưới B40.

- Phiếu chuyển số 611/PC-VP ngày 21/8/2019 của Văn phòng UBND thành phố Bạc Liêu.

4. Giá khởi điểm: 121.065.586 đồng (Một trăm hai mươi mốt triệu, không trăm sáu mươi lăm ngàn, năm trăm tám mươi sáu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/10/2019 đến 17 giờ ngày 11/10/2019 tại nơi tài sản tọa lạc.

6. Tiền đặt trước: 24.000.000 đồng nộp ngày 14; 15; 16/10/2019 vào số tài khoản 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bạc Liêu (số 65A, đường Trần Huỳnh, k2, p7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

7. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/9/2019 đến 17 giờ ngày 14/10/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 17/10/2019.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.