Ngày 17/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2019 do UBND Thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu, Địa chỉ: Số 76, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá: UBND Thành phố Thanh Hóa;

3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Thanh Hóa, Số 52 Tống Duy Tân, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Tài sản đấu giá

4.1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất Dự án Đầu tư xây dựng Trường học thuộc MBQH chi tiết 1/500 dự án số 1 khu đô thị Trung tâm thành phố Thanh Hóa, phường Đông Hải, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (MBQH số 658/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa) cụ thể như sau:

a) Vị trí:

- Khu đất đấu giá tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa có vị trí giáp ranh như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đất chia lô LK-06;

+ Phía Nam: Giáp đất thương mại HH-01

+ Phía Tây: Giáp mặt nước, cây xanh MN-02, CX-03;

+ Phía Đông: Giáp đất chia lô LK-02

b) Diện tích khu đất đấu giá Quyền sử dụng đất: 18.436,2 m2 trong đó:

- Diện tích đất trường nhà trẻ, mẫu giáo là: 4.714,4 m2

- Diện tích đất trường tiểu học là: 13.721,8 m2

c) Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất:

+ Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng trường học.

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá Quyền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, tính từ ngày UBND tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Hiện trạng khu đất: Khu đất đấu giá đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật, các tuyến đường kết nối với khu đất theo mặt bằng quy hoạch đã phê duyệt.

4.2. Nơi có tài sản đấu giá: Khu đất đấu giá tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 658/QĐ-UBND ngày 22/02/2018). Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 270/TLBĐ, tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 23/5/2019.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá; Bước giá

5.1. Giá khởi điểm vòng 01 để đấu giá quyền sử dụng đất Dự án là: 78.537.788.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm tám mươi tám nghìn đồng).

5.2. Bước giá để tổ chức đấu giá bằng 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

6. Tiền mua Hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

6.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Bằng chữ: Ba triệu đồng trên một bộ Hồ sơ tham gia đấu giá).

6.2. Tiền đặt trước: 15.707.000.000 đồng/01 bộ Hồ sơ tham gia đấu giá (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bảy trăm linh bảy triệu đồng trên 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá)

Người tham gia đấu giá có thể thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng, cụ thể: Giấy bảo lãnh dự đấu giá của Ngân hàng xác nhận trách nhiệm bảo lãnh thanh toán thay của ngân hàng với mức tương ứng giá trị tiền đặt trước (Bảo lãnh ngân hàng có hiệu lực 03 (ba) tháng trở lên kể từ ngày nộp hồ sơ tham gia đấu giá) theo nội dung được Tổ chức đấu giá tài sản, Người có tài sản đấu giá chấp thuận.

7. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 55 – Luật Đất đai 2013 và quy định tại Điều 3 Quyết định số 07/2018/QĐUBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

7.2. Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 07/2018/QĐUBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

7.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng mua hồ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định trong thời hạn đã được thông báo tại công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

- Hồ sơ đấu giá phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại khoản 13, Điều 1 Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Điều 4 Quyết định số 07/2018/QĐUBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

8.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Người tham gia đấu giá xem tài sản, tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu từ ngày 27/09/2019 đến hết ngày 14/10/2019 (trong giờ hành chính).

8.2. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ ngày 27/09/2019 đến hết 17h ngày 14/10/2019 (Trong giờ hành chính);

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu.

8.3. Thời gian nộp tiền đặt trước/Bảo lãnh Ngân hàng

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/10/2019 đến hết 16/10/2019

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng Trường học tại phường Đông Hải, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian nộp Bảo lãnh Ngân hàng: Trường hợp Người tham gia đấu giá lựa chọn Bảo lãnh Ngân hàng thay cho việc nộp tiền đặt trước thì Người tham gia đấu giá phải nộp Bảo lãnh Ngân hàng cùng với thời điểm nộp Hồ sơ tham gia đấu giá.

8.4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 14h00, thứ 5, ngày 17/10/2019 tại Phòng đấu giá tầng 2 - Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu trọn gói, bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn Người yêu cầu đấu giá tiếp thì Người có mức giá trả cao nhất tại vòng đấu đó là Người trúng đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên: người tham gia đấu giá, trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu; Địa chỉ: Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa; Số điện thoại: 0904.235.586.