Ngày 17/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2019 do UBND xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt. Địa chỉ: Số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Đơn vị có tài sản: UBND xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: Xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với lô đất số 5, diện tích 120 m2 thuộc Điểm dân cư Gò Cao, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh.

Nơi có tài sản: Thôn Đồng Nhơn Nam, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Giá khởi điểm: 397.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi bảy triệu đồng).

Tiền đặt trước: 59.550.000 đồng (Năm mươi chín triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).

Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian xem tài sản: 09 và 10/10/2019.

Thời gian bán hồ sơ và đăng ký: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 11 giờ 00 phút, ngày 14/10/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút, ngày 17/10/2019.

Địa điểm đấu giá: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân trong nước thuộc đối tượng quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.

Địa điểm đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký tại:

+ Ủy ban nhân dân xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt; địa chỉ: Số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0965.663.117.