Ngày 17/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 25 thửa đất tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng 25 thửa đất ở tại Khu quy hoạch Trung tâm Hành chính - Chính trị huyện Vân Hồ, thuộc Tiểu khu Sao Đỏ 2,xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành. Địa chỉ: Số 102, đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ (Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSDĐ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ). Địa chỉ: Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu: Vào hồi 08h00' ngày 17/10/2019 (Thứ năm), tại Hội trường Trung tâm UBND huyện Vân Hồ.

4. Tên tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá 

Số TT

Vị trí khu đất và ký hiệu thửa đất đấu giá

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm đấu giá

Tiền đặt trước(đồng/ thửa/hồ sơ)

Tiền bán hồ sơ(đồng/ thửa/hồ sơ)

Đơn giá khởi điểm(đồng/m2)

Tổng giá khởi điểm(đồng/thửa)

I

KHU QUY HOẠCHDÂN CƯ LÔ SỐ 16, 17, 18, 20 - Tuyến đường 9,5m(11thửa đất)

1

Thửa đất số25

370

2.500.000

925.000.000

120.000.000

500.000

2

Thửa đất số26

370

2.500.000

925.000.000

120.000.000

500.000

3

Thửa đất số27

370

2.500.000

925.000.000

120.000.000

500.000

4

Thửa đất số28

417

2.500.000

1.042.500.000

120.000.000

500.000

5

Thửa đất số30

370

2.500.000

925.000.000

120.000.000

500.000

6

Thửa đất số31

369,7

2.500.000

924.250.000

120.000.000

500.000

7

Thửa đất số35

370,1

2.500.000

925.250.000

120.000.000

500.000

8

Thửa đất số36

400

2.500.000

1.000.000.000

120.000.000

500.000

9

Thửa đất số44

400

2.500.000

1.000.000.000

120.000.000

500.000

10

Thửa đất số47

400

2.500.000

1.000.000.000

120.000.000

500.000

11

Thửa đất số50

400

2.500.000

1.000.000.000

120.000.000

500.000

Cộng:

4.236,8

10.592.000.000

II

KHU DÂN CƯ ĐỒI HOA BAN, GIÁP ĐƯỜNG 23,5m (02thửa đất)

12

Thửa đất số13

201,3

3.500.000

704.550.000

120.000.000

500.000

13

Thửa đất số14

200,9

3.500.000

703.150.000

120.000.000

500.000

Cộng:

1.411,4

4.939.900.000

III

KHU DÂN CƯ GIÁP KHU GIAO ĐẤT ĐỢT 4, mặt đường 9,5m (12thửa đất)

14

Thửa đất số2

247

3.000.000

741.000.000

120.000.000

500.000

15

Thửa đất số3

247

3.000.000

741.000.000

120.000.000

500.000

16

Thửa đất số4

247

3.000.000

741.000.000

120.000.000

500.000

17

Thửa đất số5

247

3.000.000

741.000.000

120.000.000

500.000

18

Thửa đất số6

247

3.000.000

741.000.000

120.000.000

500.000

19

Thửa đất số7

247

3.000.000

741.000.000

120.000.000

500.000

20

Thửa đất số8

247

3.000.000

741.000.000

120.000.000

500.000

21

Thửa đất số9

247

3.000.000

741.000.000

120.000.000

500.000

22

Thửa đất số10

247

3.000.000

741.000.000

120.000.000

500.000

23

Thửa đất số11

247

3.000.000

741.000.000

120.000.000

500.000

24

Thửa đất số12

247

3.000.000

741.000.000

120.000.000

500.000

25

Thửa đất số13

247

3.000.000

741.000.000

120.000.000

500.000

Cộng:

2.964,0

8.892.000.000

TỔNG CỘNG (I+II+III):

7.603,0

20.891.700.000

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản nhà nước.

- Mục đích sử dụng các thửa đất: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Nơi có tài sản đấu giá (vị trí các thửa đất đấu giá): Khu quy hoạch dân cư lô 16, 17, 18, 20 tuyến đường 9,5m; Khu dân cư đồi hoa ban, giáp đường 23,5m; Khu dân cư giáp khu giao đất đợt 4, mặt đường 9,5m, thuộc Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

6. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá; bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; phiếu trả giá; thu tiền đặt trước

- Xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 30/9 đến ngày 14/10/2019 trong giờ hành chính. Đề nghị Người tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ để được xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá.

- Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/9 đến ngày 14/10/2019 trong giờ hành chính, tại Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.

- Tiếp nhận Phiếu trả giá: Từ ngày 14 đến 17h30’ ngày 16/10/2019 trong giờ hành chính, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.

- Thu (nộp) tiền đặt trước: Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2019, bằng các hình thức sau đây:

*) Nộp tiền vào tài khoản:

+ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành

+ Số tài khoản: 7900.201.010.180

+ Mở tại Ngân hàng: AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Sơn La

Khi viết giấy nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá phải ghi vào phần nội dung: “Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá khu đất ...”, để Công ty đối chiếu. Sau khi nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty, đề nghị người tham gia đấu giá nộp lại bản gốc Giấy nộp tiền (chứng từ Ngân hàng) cho Công ty hoặc chụp bản gốc Giấy nộp tiền và gửi vào Email: dgtstienthanhsl@gmail.com.

*) Hoặc bằng Bảo lãnh Ngân hàng.

*) Lưu ý: Trường hợp đến 17h30’ ngày 16/10/2019, Công ty chưa nhận được tiền đặt trước hoặc tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá chưa nộp đủ theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này thì Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đó sẽ không hợp lệ.

7. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Đại diện hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật và có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đến đăng ký hoặc tham gia cuộc đấu giá (buổi công bố giá trả của người tham gia đấu giá).

8. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a) Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo từng khu đất và theo đơn giá đất (đồng/m2), không đấu giá theo tổng giá khởi điểm của từng thửa đất.

Mọi chi xin liên hệ:

1) Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ. ĐT: 02123 666 386.

2) Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành. ĐT: 02128 568 569 - 02128 558 668./.

SƠ ĐỒ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ LÔ 16, 17, 18, 20 TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH, CHÍNH TRỊ HUYỆN VÂN HỒ

Ngày 17/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 25 thửa đất tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La - ảnh 1

SƠ ĐỒ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

KHU DÂN CƯ ĐỒI HOA BAN GIÁP ĐƯỜNG 23,5M (LÔ SỐ 15)

Ngày 17/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 25 thửa đất tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La - ảnh 2

SƠ ĐỒ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

KHU DÂN CƯ GIÁP KHU GIAO ĐẤT ĐỢT 4, MẶT ĐƯỜNG 9,5M

Ngày 17/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 25 thửa đất tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La - ảnh 3