Ngày 17/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 117 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2019 do Hội đồng phát triển quỹ đất, giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chư Pưh ủy quyền như sau: