Ngày 17/10/2018, đấu giá đấu giá thuê tài sản tại Hà Nội

(BĐT) - Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2018 như sau:

Tài sản đấu giá: Cho thuê tài sản gồm: Hội trường, giảng đường, phòng hội thảo, nhà làm việc, ký túc xá tại Cơ sở 1 (Thanh Trì) và Cơ sở 2 (Đông Anh)

Đơn vị có tài sản và tổ chức đấu giá: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, Km 12 + 200 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

1. Cơ sở vật chất hiện có để thực hiện cho việc đấu giá:

- Tên, danh mục tài sản, số lượng, đơn giá của tài sản đấu giá như sau:

TT

Tên tài sản

Số lượng

Đơn giá

khởi điểm

1

Hội trường 300 chỗ tầng 5, nhà A1 - Cơ sở 1 Thanh Trì.

01 phòng

5.000.000 đ/ ngày

2

Hội trường học 120 chỗ (GĐ 302; GĐ 402) nhà A1 - Cơ sở 1 Thanh Trì.

02 phòng

3.500.000 đ/ ngày

3

Hội trường học 70 chỗ (GĐ 301; GĐ 401) nhà A1 - Cơ sở 1 Thanh Trì.

02 phòng

2.500.000 đ/ ngày

4

Phòng máy tính (36 Máy tính).

01 phòng

5.000.000 đ/ ngày

5

Hội trường học 120 chỗ (GĐ 5A3) - Cơ sở 1 Thanh Trì.

01 phòng

3.500.000 đ/ ngày

6

Hội trường 40 chỗ A1 (Phòng Hội thảo 303 A1) - Cơ sở 1 Thanh Trì.

01 phòng

2.000.000 đ/ ngày

7

Phòng nghỉ khép kín diện tích 25 m2 KTX B1+ B2 - Cơ sở 1 Thanh Trì.

40 phòng

250.000 đ/ ngày

2.500.000 đ/ tháng

8

Phòng nghỉ khép kín diện tích 16 m2 KTX - Cơ sở 2 Đông Anh.

25 phòng

150.000 đ/ ngày

1.500.000 đ/ tháng

9

Phòng làm việc Cơ sở 2 Đông Anh.

04 phòng (8 gian)

1.500.000 đ/ tháng/ gian

10

Nhà tập thể giáo viên Cơ sở 2 Đông Anh.

06 phòng

1.500.000 đ/ tháng

11

Hội trường học 100 chỗ - Cơ sở 2 Đông Anh.

01 phòng

3.000.000 đ/ ngày

12

Hội trường học 60 chỗ - Cơ sở 2 Đông Anh.

01 phòng

2.000.000 đ/ ngày

13

Nhà tập võ diện tích 445 m2 - Cơ sở 2 Đông Anh (bao gồm nhà mái che, có khoảng đất trống trước nhà và diện tích sân, vườn có tường bao xung quanh).

01 nhà

15.000.000 đ/ tháng

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến trước 16h00, ngày 10/10/2018 tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, Km 12 + 200 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến trước 16h00, ngày 15/10/2018 tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm (Phụ lục số 01 kèm theo).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng).

- Tiền đặt trước (Tiền ký quỹ bảo đảm tham gia đấu giá): 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham  gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến trước 16h00, ngày  15/10/2018, đăng ký đấu giá trực tiếp trong giờ hành chính tại Phòng Quản trị, Tầng 2, Nhà A1, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, Km 12 + 200 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00, phút ngày 17/10/2018 tại Phòng Hội thảo 303, Nhà A1 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, trả giá lên.

2. Thời gian, địa điểm công bố trúng đấu giá: Tại Phòng Hội thảo 303, Nhà A1, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I, sau khi Phiên đấu giá kết thúc.

3. Liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó trưởng phòng Quản trị, Trường Cán bộ quản lý NN và PTNT I. Địa chỉ: Km số 12 + 200, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Số điện thoại: 0915.033.027.