Ngày 17/10/2018, đấu giá cho thuê Hội trường, giảng đường, phòng hội thảo, nhà làm việc, ký túc xá tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I

(BĐT) - Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT I thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2018 như sau:

V/v tổ chức đấu giá thuê tài sản gồm: Hội trường, giảng đường, phòng hội thảo, nhà làm việc, ký túc xá tại cơ sở 1 (Thanh Trì) và cơ sở 2 (Đông Anh)

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, Km 12 + 200 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ/BNN-TCCB ngày 27/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp & PTNT I;

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-BNN-TC ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc giao tài sản nhà nước cho Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I;

Căn cứ Quyết định số 3587/QĐ-BNN-TC ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Phê duyệt danh mục tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I;

Thực hiện phương án tổ chức đấu giá cho thuê tài sản của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, theo những yêu cầu cụ thể sau:

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân, đơn vị có đủ tư cách pháp nhân và đủ điều kiện tham gia đấu giá (Trừ Cán bộ viên chức đang công tác tại Trường);

- Người đấu giá phải trực tiếp tham gia đấu giá hoặc ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (phải có Giấy Ủy quyền).

2. Cơ sở vật chất hiện có để thực hiện cho việc đấu giá:

- Tên, danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá (Phụ lục số 01 kèm theo);

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến trước 16h00 ngày 10/10/2018 tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, Km 12 + 200 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội;

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến trước 16h00 ngày 14/10/2018 tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm (Phụ lục số 01 kèm theo);

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng);

- Tiền đặt trước (Tiền ký quỹ bảo đảm tham gia đấu giá): 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng);

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến trước 16h00 ngày 14/10/2018, đăng ký đấu giá trực tiếp trong giờ hành chính tại Phòng Quản trị, tầng 2 nhà A1, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, Km 12 + 200 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 phút ngày 17/10/2018 tại Phòng Hội thảo 303 nhà A1 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN;

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, trả giá lên.

3. Thời gian, địa điểm công bố trúng đấu giá: Tại phòng Hội thảo 303, nhà A1 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I, sau khi Phiên đấu giá kết thúc.

4. Quy định đấu giá:

- Đơn vị, cá nhân được công nhận trúng đấu giá phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định;

- Đơn vị, cá nhân không trúng đấu giá được hoàn lại 100% tiền ký quỹ;

- Tiền ký quỹ đảm bảo dự đấu giá của đơn vị, cá nhân được công nhận trúng đấu giá được giữ lại đến khi làm thủ tục bảo đảm thực hiện hợp đồng, nếu từ chối ký hợp đồng sẽ bị hủy kết quả trúng đấu giá và không được hoàn lại tiền ký quỹ.

5. Hồ sơ tham dự đấu giá: Hồ sơ hợp lệ khi có đủ 02 túi được niêm phong:

a) Túi thứ nhất:

- 01 bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh có chứng thực;

- 01 bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân;

- 01 bản sao sổ hộ khẩu;

- Phương án kinh doanh: Trình bày rõ mặt bằng kinh doanh và giá cả, nhân sự, doanh thu dự kiến;

- Phương án đầu tư: Trình bày rõ tổng vốn đầu tư và kèm theo danh mục tài sản đầu tư;

b) Túi thứ hai:

- Đơn xin tham dự đấu giá (theo mẫu).

6. Quy định người trúng đấu giá:

- Hồ sơ phải đạt yêu cầu;

- Là người đúng đối tượng nêu trong mục 1;

- Có phương án đề xuất cung cấp dịch vụ (theo mẫu của Trường);

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục theo thông báo này;

- Người có giá bỏ thầu cao nhất.

7. Ký hợp đồng:

- Thời gian thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận;

- Trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi mở thầu, đơn vị, cá nhân được công nhận trúng đấu giá phải tiến hành ký hợp đồng và nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 02 tháng của số tiền trúng đấu giá (bằng chuyển khoản). Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị, cá nhân được công nhận trúng đấu giá không thực hiện ký hợp đồng và nộp tiền ký quỹ, thì được coi như từ chối ký hợp đồng và sẽ bị hủy kết quả trúng thầu;

- Tiền ký quỹ hợp đồng sẽ được hoàn trả sau khi thanh lý hợp đồng hoặc sẽ bị khấu trừ nếu bên thuê vi phạm hợp đồng.

8. Liên hệ

Ban tổ chức: Đ/c Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Trưởng phòng Quản trị

Số điện thoại: 024.3.861.3115   Di động: 0915.033.027

Địa chỉ: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp & PTNT I, Km 12 + 200 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội./.

"Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về trình tự, nội dung và thủ tục đấu giá nếu có sai sót"

PHỤ LỤC 01

(V/v đăng tải thông tin đấu giá cho thuê tài sản nhà nước)

TT

Tên tài sản

Số lượng

Đơn giá

khởi điểm

1

Hội trường 300 chỗ tầng 5 nhà A1 - Cơ sở 1 Thanh Trì

01 phòng

5.000.000/ngày

2

Hội trường học 120 chỗ (GĐ 302 ; GĐ 402) nhà A1 - Cơ sở 1 Thanh Trì

02 phòng

3.500.000/ngày

3

Hội trường học 70 chỗ (GĐ 301; GĐ 401) nhà A1 - Cơ sở 1 Thanh Trì

02 phòng

2.500.000/ngày

4

Phòng máy tính (36 Máy tính)

01 phòng

5.000.000/ngày

5

Hội trường học 120 chỗ (GĐ 5A3) - Cơ sở 1 Thanh Trì

01 phòng

3.500.000/ngày

6

Hội trường 40 chỗ A1 (Phòng Hội thảo 303 A1) - Cơ sở 1 Thanh Trì

01 phòng

2.000.000/ngày

7

Phòng nghỉ khép kín diện tích 25 m2 KTX B1+ B2 - Cơ sở 1 Thanh Trì

40 phòng

250.000/ngày

2.500.000/tháng

8

Phòng nghỉ khép kín diện tích 16 m2 KTX - Cơ sở 2 Đông Anh

25 phòng

150.000/ngày

1.500.000/tháng

9

Phòng làm việc Cơ sở 2 Đông Anh

04 phòng

(8 gian)

1.500.000/tháng/gian

10

Nhà tập thể giáo viên Cơ sở 2 Đông Anh

06 phòng

1.500.000/tháng

11

Hội trường học 100 chỗ - Cơ sở 2 Đông Anh

01 phòng

3.000.000/ngày

12

Hội trường học 60 chỗ - Cơ sở 2 Đông Anh

01 phòng

2.000.000/ngày

13

Nhà tập võ diện tích 445 m2 - Cơ sở 2 Đông Anh

01 nhà

15.000.000đ/tháng

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm tiền điện, nước và thuế VAT.