Ngày 16/9/2019, đấu giá vật tư thanh lý thu hồi, tháo dỡ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vào ngày 16/9/2019 như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, vị trí của tài sản đấu giá, nơi có tài sản, người có tài sản đấu giá và giấy tờ kèm theo tài sản:

a. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: đấu giá vật tư thanh lý thu hồi, tháo dỡ dãy nhà phía sau thuộc cơ sở nhà đất số 72 Chi Lăng, phường Phú Cát, thành phố Huế tổng diện tích công trình xây dựng trên đất: 364,0 m2. Bao gồm:

- Nhà cấp IV 02 tầng phía sau: có kết cấu thân nhà, mái nhà đã xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ sụp đổ không thể tiến hành sửa chữa được; Diện tích xây dựng: 204,0m2; diện tích sàn: 234,0m2. Các cửa đi và cửa sổ đã hư hỏng không sử dụng được.

- Hiện trạng: Nhà cấp IV 01 tầng: phía sau có kết cấu thân nhà, mái nhà đã xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ sụp đổ không thể tiến hành sửa chữa được. Các cửa đi và cửa sổ đã hư hỏng không sử dụng được. Diện tích xây dựng: 160,0m2; diện tích sàn: 160,0m2.

b. Nơi có tài sản đấu giá: dãy nhà phía sau thuộc cơ sở nhà đất số 72 Chi Lăng, phường Phú Cát, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế, địa chỉ: 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý theo Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Huế về việc thanh lý công trình cũ phần nhà cấp IV phía sau cơ sở nhà, đất số 72 Chi Lăng, phường Phú Cát, thành phố Huế. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Huế về việc thanh lý công trình cũ phần nhà cấp IV phía sau cơ sở nhà, đất số 72 Chi Lăng, phường Phú Cát, thành phố Huế; Biên bản về việc kiểm kê, định giá vật tư thanh lý thu hồi khu nhà, đất số 72 Chi Lăng, phường Phú Cát, thành phố Huế; Công văn số 1020/TTPTQĐ-QLN ngày 02/8/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế về việc phương án đấu giá vật tư thanh lý thu hồi, tháo dỡ công trình xây dựng trên đất (kèm theo Phương án đấu giá tài sản); Công văn số 585/TCKH-GCS ngày 15/8/2019 của Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Huế về việc phương án đấu giá tài sản thanh lý tháo dỡ thu hồi dãy nhà phía sau thuộc cơ sở nhà, đất 72 Chi Lăng, phường Phú Cát, thành phố Huế; Công văn số 3277/UBND-TC ngày 24/8/2019 về việc phương án đấu giá vật tư thanh lý thu hồi dãy nhà phía sau thuộc cơ sở nhà đất 72 Chi Lăng, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2019 tại dãy nhà phía sau thuộc cơ sở nhà đất số 72 Chi Lăng, phường Phú Cát, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 09/9/2019 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế được hướng dẫn, tổ chức xem tài sản.

Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có khiếu nại về việc này.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 5.200.000 đồng (năm triệu hai trăm nghìn đồng), giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí và không bao gồm chi phí thu hồi, tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển tài sản.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá, tiền ký quỹ:

a. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 1.400.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính bằng tiền mặt tại Trung tâm từ ngày 11 tháng 9 năm 2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 9 năm 2019 hoặc nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 13/9/2019.

c. Bước giá: 200.000 đồng, được áp dụng từ vòng 1.

d. Tiền ký quỹ: 5.000.000 đồng. Khoản tiền mà người người trúng đấu giá phải nộp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế ngay sau khi nộp đủ 100% số tiền mua tài sản và trước khi ký hợp đồng mua bán và bàn giao tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá được trả lại tiền ký quỹ sau khi đã tháo dỡ toàn bộ tài sản, hoàn trả mặt bằng ngang mặt nền sân và di chuyển vật liệu phế liệu ra khỏi hiện trường. Nếu quá thời gian quy định tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày bàn giao mà người trúng đấu không tháo dỡ, di chuyển tài sản ra khỏi khuôn viên khu nhà đất tại địa chỉ số 72 Chi Lăng, phường Phú Cát, thành phố Huế thì Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế sẽ sử dụng số tiền ký quỹ để thực hiện các công việc tồn tại. Số tiền còn lại sẽ được sung vào Ngân sách thành phố Huế.

6. Thời gian, địa điểm, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm: Giấy chứng minh nhân dân đối với cá nhân: 01 bản sao; Giấy đăng ký kinh doanh và chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức: 01 bản sao; Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 01 bản sao và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành) và hồ sơ kèm theo, chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, dự công bố giá tại cuộc đấu giá.

c. Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản 2016.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá công khai, liên tục theo từng vòng đấu, không hạn chế số vòng đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 9 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567,website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế./.