Ngày 16/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đồng Nai đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc.

Tài sản bán đấu giá: QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất diện tích 110,3 m2 thửa đất số 265, tờ bản đồ số 21 tại ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đất ở tại nông thôn và đất trồng cây hàng năm khác. Nhà ở gia đình diện tích 104,3 m2.

Giá khởi điểm: 1.855.654.800 đồng. Tiền đặt trước: 185.500.000 đồng.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá mua tài sản: 01/08/2019 đến 16 giờ 00, ngày 11/09/2019.

Thời gian đấu giá: 09 giờ 00, ngày 16/09/2019 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc.

Hình thức đấu giá: Trả giá bằng lời nói tại cuộc bán đấu giá. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ: Điện thoại số 0251.6250084 - 0989354749.